ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BOŽIDAR DAMNJANOVIĆ
11409 KOVAČEVAC
KOVAČEVAC BBTELEFON: (011) 8213-202

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA KRNJEVO
11319 KRNJEVO
NIKOLE PAŠIĆA 17TELEFON/TELEFAKS: (026) 821-151

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NAPREDAK
37242 STOPANJA
STOPANJA BBDIREKTOR: (037) 727-577

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PECKA
14207 PECKA
PECKA BBTELEFON: (014) 455-104
E-mail: zzpecka@gmail.com
Sajt: www.zzpecka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PETROVAC
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 295TELEFON: (012) 331-128
E-mail: zzpetrovac@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PREŠEVO
17523 PREŠEVO
18. NOVEMBAR BBUPRAVA: (017) 660-115

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA TOPLI DO
18300 PIROT
TOPLI DO BBTELEFON: (010) 335-735

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA TUTIN
36320 TUTIN
3. SANDŽAČKE BRIGADE BBDIREKTOR: (020) 811-321

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VLAŠKA
11406 VLAŠKA
KRALJA ALEKSANDRA I 107TELEFON: (011) 82014-705

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA ZMINJAK
15304 PETLOVAČA
KARAĐORĐEVA 130 ZMINJAKTELEFON: (015) 292-047

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĆUP-AGROSTOJ
26202 GLOGONJ
MLINSKA 77

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I STOKE, POLJOPRIVREDNA APOTEKA

TELEFON: (013) 627-299
E-mail: office@cupagrostroj. co.rs
Sajt: www.cupagrostroj.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČERUBDŽIJE
11271 SURČIN
VOJVOĐANSKA 69

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON: (011) 8440-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽIVINARSKA ZADRUGA KRAGUJEVAC
34000 KRAGUJEVAC
KARAĐORĐEVA 15TELEFON: (034) 332-740

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: