KROLUKS
18300 PIROT
VOJVODE MIŠIĆA BB

DOO OTKUP I RECIKLAŽA SEKUNDARNIH SIROVINA METALA: GVOŽĐA, BAKRA, MESINGA, ČELIKA, OLOVA, PROHROMA. LIMA I SVIH OBOJENIH METALA

TELEFON/TELEFAKS: (010) 2340-808
E-mail: kroluks@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

METALI
26000 PANČEVO
OLGE PETROV 15

DOO ZA TRGOVINU I PREVOZ ROBA

TELEFON: (013) 366-762
E-mail: metalidoo@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIVA
26220 KOVIN
CARA LAZARA 87/3

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
AUTOMATSKA OBRADA MESINGANIH ŠIPKI, IZRADA GORNJIH DELOVA VENTILA (VIRBLI) I USLUGE U OBLASTI OBRADE METALA

TELEFON: (013) 743-664
E-mail: officemiva@gmail.com
Sajt: www.miva-doo.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOBEZA
22000 SREMSKA MITROVICA
MARKA AURELIJA BB

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (022) 612-690
E-mail: mobbeza@gmail.com
Sajt: www.mobeza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NERIN PLUS
36000 KRALJEVO
HAJDUK VELJKOVA 20

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (036) 323-081
E-mail: nerinplus@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBNOVA METALI
11000 BEOGRAD
DUNAVSKA 17-19

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
OTKUP I RECIKLAŽA SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (011) 2284-025
Sajt: www.obnova-metali.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANOS
25000 SOMBOR
LUGOVO 94

PROIZVODNO PROMETNO PREDUZEĆE DOO
CENTAR ZA RECIKLAŽU I OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (025) 5484-945

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETROL-PLAKALOVIĆ
14210 UB
JNA 48

PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU NA VELIKO I MALO, SAOBRAĆAJ, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DOO

TELEFON/TELEFAKS: (014) 411-364

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRINCIP 86
22420 PLATIČEVO
ŽELEZNIČKA 148

DOO PREDUZEĆE ZA PROMET, PROIZVODNJU, USLUGE I UGOSTITELJSTVO

TELEFON: (022) 451-019

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROFIL
12000 POŽAREVAC
MORAVSKA 121

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (012) 7102-488
E-mail: profil012@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROHROM
32000 ČAČAK
BULEVAR OSLOBODILACA BB

DOO ZA PROIZVODNJU, MARKETING I EXPORT-IMPORT
UVOZ I PRODAJA CEVI I LIMOVA OD PROHROMA

TELEFON: (032) 5360-005
E-mail: info@prohrominox.com
Sajt: www.prohrominox.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RISTIĆ M012
12000 POŽAREVAC
LJUBIČEVO BB

DOO PREDUZEĆE ZA PRIKUPLJANJE OTPADNOG MATERIJALA ZA RECIKLAŽU

MOBILNI TELEFON: 064 4212-277
E-mail: risticm012@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RUDI METAL
24416 MALE PIJACE
ŠOGOROVA 8

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PRIKUPLJANJE I PRERADA SEKUNDARNIH SIROVINA: OTKUP STAROG GVOŽĐA, KOMPLETNIH AUTOMOBILA I SVIH VRSTA OBOJENIH METALA

MOBILNI TELEFON: 064 1862-203

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SCAN METALS
21000 NOVI SAD
JOVANA ĐORĐEVIĆA 4

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
SAKUPLJANJE, TRANSPORT, OTKUP I PRODAJA SEKUNDARNIH SIROVINA

TELEFON: (021) 6687-849
E-mail: info@scanmetals.rs
Sajt: www.scanmetals.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SSC METAL
11504 BARIČ
BARIČKA REKA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
OTKUP I IZVOZ SEKUNDARNIH SIROVINA: BAKAR, PROHROM, GVOŽĐE, ALUMINIJUM

MOBILNI TELEFON: 063 555-376
E-mail: info@sscmetal.rs
Sajt: www.sscmetal.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: