AMBASADA REPUBLIKE KUBE
11000 BEOGRAD
VUKOVARSKA 3TELEFON: (011) 3692-441

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE LIBAN
11000 BEOGRAD
DIPLOMATSKA KOLONIJA 5CENTRALA: (011) 3675-153

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE MAKEDONIJE
11000 BEOGRAD
GOSPODAR JEVREMOVA 34TELEFON: (011) 3284-924

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE MAĐARSKE
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 72TELEFON: (011) 2438-382

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE POLJSKE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 38CENTRALA: (011) 2065-301
Sajt: www.belgrad.msz.gov.pl

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE PORTUGAL
11000 BEOGRAD
VLADIMIRA GAĆINOVIĆA 4CENTRALA: (011) 2662-894

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE RUMUNIJE
11000 BEOGRAD
UŽIČKA 10TELEFON: (011) 3675-772

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE SAN MARINO
11000 BEOGRAD
MAKEDONSKA 24-25TELEFON: (011) 3223-509

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE SLOVENIJE
11000 BEOGRAD
DOSITEJEVA 41CENTRALA: (011) 3038-477
E-mail: vbg@gov.si
Sajt: www.belgrade.embassy.si

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE TUNIS
11000 BEOGRAD
VASE PELAGIĆA 19CENTRALA: (011) 3690-194

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA REPUBLIKE TURSKE
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 1TELEFON: (011) 3332-400
E-mail: turem@eunet.rs
Sajt: www.belgrad.be.mfa.gov.tr

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA RUSKE FEDERACIJE
11000 BEOGRAD
DELIGRADSKA 32TELEFON: (011) 3611-323
E-mail: info@ambarusk.rs
Sajt: www.ambasadarusije.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE BRAZIL
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 14TELEFON: (011) 3239-781

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE
11000 BEOGRAD
KNEZA MILOŠA 74-76CENTRALA: (011) 3064-300
Sajt: www.belgrad.diplo.de

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMBASADA SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE
11000 BEOGRAD
ALEKSANDRA STAMBOLISKOG 13CENTRALA: (011) 2666-124

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: