KAMELI PROMET
26202 GLOGONJ
PRVOMAJSKA 18

DOO ZA TRGOVINU

TELEFON: (013) 627-273

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KUPI ME
11000 BEOGRAD
SREDAČKA 5-A/8

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GRUPNA KUPOVINA, DNEVNE PONUDE SA POPUSTIMA

TELEFON: (011) 4052-110
E-mail: info@kupime.com
Sajt: www.kupime.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KUPOMAN
11000 BEOGRAD
RAVANIČKA 19-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GRUPNA KUPOVINA, DNEVNE PONUDE SA POPUSTIMA

TELEFON: (011) 6182-345
E-mail: info@kupoman.rs
Sajt: www.kupoman.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KUPON
11000 BEOGRAD
DIMITRIJA TUCOVIĆA 65

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
DNEVNE PONUDE PROIZVODA I USLUGA SA POPUSTIMA

TELEFON: (011) 3220-100
E-mail: info@kupon.rs
Sajt: www.kupon.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LABENA
11000 BEOGRAD
DOKTORA MILUTINA IVKOVIĆA 2-A

DOO LABORATORIJSKA, MEDICINSKA I PROCESNA OPREMA

TELEFON: (011) 6557-993
E-mail: info@labena.rs
Sajt: www.labena.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIVONA
11070 BEOGRAD
D IVANA RIBARA 173

PREDUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA DOO
KONSULTANTSKE I INŽENJERING AKTIVNOSTI U OBLASTI GPS I GIS TEHNOLOGIJA

TELEFON: (011) 3015-884
E-mail: info@livona.rs
Sajt: www.livonagis.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

M LINE
11080 BEOGRAD (ZEMUN)
SREMSKA 6

PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, MARKETING I KONSALTING DOO
VELEPRODAJA I DISTRIBUCIJA MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA I OPREME PRIZNATIH SVETSKIH I DOMAĆIH KOMPANIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2195-166
E-mail: mlinezemun@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MD IMAGING
11000 BEOGRAD
ALEKSE NENADOVIĆA 1

DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE
SERVISIRANJE MEDICINSKE DIJAGNOSTIČKE IMAGING OPREME I REFABRIKOVANJE SONDI

ALEKSE NENADOVIĆA 1: (011) 3088-500
E-mail: office@mdimaging.rs
Sajt: www.mdimaging.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MEDISPORT
11000 BEOGRAD
HASANAGINICE 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
DISTRIBUCIJA PROIZVODA IZ OBLASTI SPORTSKE I FIZIKALNE MEDICINE

TELEFON: (011) 3593-788
E-mail: info@medisport.rs
Sajt: www.medisport.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLAZ
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 34

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I POSREDOVANJE
TRGOVINA NA VELIKO I MALO OPREMOM ZA KUPATILA KRAGUJEVAC, PRODAVNICA BEOGRAD

TELEFON: (011) 2491-921
Sajt: www.kupatilamlaz.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLAZ
34000 KRAGUJEVAC
KRALJA MILANA IV 17

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I POSREDOVANJE
TRGOVINA NA VELIKO I MALO OPREMOM ZA KUPATILA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 313-770
E-mail: kupatila-mlaz@beotel.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOBY
31000 UŽICE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 36

STKR TRGOVINA NA MALO MOBILNIM TELEFONIMA I OPREMOM

TELEFON: (031) 523-788
E-mail: office@moby.rs
Sajt: www.moby.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MTA
11070 BEOGRAD
GANDIJEVA 99-D

PREDUZEĆE ZA POSREDOVANJE, MARKETING I PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT DOO
PRODAJA AUTOBUSA I DELOVA ZA AUTOBUSE

TELEFON: (011) 2166-525
E-mail: mta@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEMA PROBLEMA
22320 INĐIJA
ALEKSE [ANTI'A 30

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE, MARKETING I TRGOVINU DOO

TELEFON: (022) 558-903

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEOGEN
11000 BEOGRAD
NEBOJŠINA 32-A

DOO PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE INFORMATIČKIH USLUGA
INTERNET PORTALI POPUSTI.RS GRUPNA KUPOVINA, DNEVNE PONUDE SA POPUSTIMA I CEEVEE.COM EVROPSKI SAJAM KARIJERE

MOBILNI TELEFON: 062 220-033
E-mail: info@popusti.rs
Sajt: www.popusti.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: