LOZNICAELEKTRO
15300 LOZNICA
1. MAJA BB

DRUŠTVO ZA IZRADU I MONTAŽU ELEKTRIČNE OPREME ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE AD

TELEFON: (015) 871-834
E-mail: prodaja@loelektro.co.rs
Sajt: www.loelektro.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MARTI KOMERC
11090 BEOGRAD
PATRIJARHA DIMITRIJA 12-J

PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3555-666
E-mail: office@martikom.rs
Sajt: www.martikom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINEL ELEKTROOPREMA RIPANJ
11232 RIPANJ
PUT ZA KOLONIJU 97

AD ZA PROIZVODNJU ELEKTROOPREME I POSTROJENJA U STEČAJUInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINEL ELIP
11010 BEOGRAD
ISTANIČKA 128-A

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU, SERVISIRANJE I REMONT RASKLOPNIH APARATA NISKOG NAPONA DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINEL-ENERGY
23000 ZRENJANIN
PANČEVAČKI PUT 36

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA MERNIH TRANSFORMATORA NISKOG I SREDNJEG NAPONA, PROIZVODNJA POTPORNIH I PROVODNIH IZOLATORA

TELEFON: (023) 544-902
E-mail: office@minelfepo.com
Sajt: www.minelfepo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MINEL-RASTAVLJAČI
36300 NOVI PAZAR
DIMITRIJA TUCOVIĆA BB

FABRIKA RASTAVLJAČA AD

TELEFON: (020) 313-866
E-mail: minelnpazar@ptt.rs
Sajt: www.minel-rastavljaci.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MMS-JAGODINA
35000 JAGODINA
VINORAČKI PUT BB TRNAVA

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
KABLOVSKI PRIBOR I OPREMA

TELEFON/TELEFAKS: (035) 8225-587
E-mail: office@mms-jagodina.com
Sajt: www.mms-jagodina.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NEUTRON
19000 ZAJEČAR
7. SEPTEMBRA 24

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, POSREDOVANJE I USLUGE
PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH MAŠINA I UREĐAJA ZA PRENOS I DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

TELEFON: (019) 425-115

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RASINA
11235 MALI POŽAREVAC
SREĆKA JOVANOVIĆA 51-A

PREDUZEĆE ZA MONTAŽU INSTALACIJA RASINA DOO
PROIZVODNJA I PRODAJA POLIESTERSKIH MERNIH I RAZVODNIH ORMARA, PROIZVODNJA GREBENASTIH PREKIDAČA, TRGOVINA OSTALIM ELEKTROMATERIJALOM, PROJEKTOVANJE ELEKTRO INSTALACIJA I IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA

TELEFON: (011) 6301-279
E-mail: office@rasina.com
Sajt: www.rasina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

S.M.Z. INŽENJERING
11300 SMEDEREVO
PETRIJEVSKA 233

DOO PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, PROJEKTOVANJE I MONTAŽU

TELEFON: (026) 4715-710

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SECTRON
11070 BEOGRAD
JURIJA GAGARINA 11-B

SECURITY & COMMUNICATION SYSTEMS
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO

CENTRALA: (011) 4422-700
E-mail: office@sectron.co.rs
Sajt: www.sectron.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SERVISINŽENJERING-IMP
11000 BEOGRAD
VOLGINA 15

DOO SERVISNE, KONSULTANTSKE I INŽENJERING USLUGE
RAZVOJ SOFTVERA, HARDVERA I INŽENJERING

TELEFON/TELEFAKS: (011) 6776-029
Sajt: www.si-imp.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINTERMETAL-EC
11070 BEOGRAD
AUTOPUT ZA NOVI SAD 244-D

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
PROIZVODNJA GASNIH SIGURNOSNIH UREĐAJA I ELEKTRO OPREME

TELEFON: (011) 3774-981
E-mail: info@sintermetal.co.rs
Sajt: www.sintermetal.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SITEL
11030 BEOGRAD
STEVANA BRAKUSA 6

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO
FISKALNE REGISTAR KASE, ELEKTRIČNI MERNI UREĐAJI I SISTEMI, VODOMERI

DIREKCIJA I PRODAJA: (011) 7544-974
E-mail: office@sitel.rs
Sajt: www.sitel.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SITEL
21000 NOVI SAD
VESELINA MASLEŠE 30-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO NOVI SAD
FISKALNE REGISTAR KASE, ELEKTRIČNI MERNI UREĐAJI I SISTEMI, VODOMERI

TELEFON/TELEFAKS: (021) 6310-110
E-mail: sitelns@sitel.rs
Sajt: www.sitel.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: