PROGRES
15220 KOCELJEVA
DUŠANOVA 2

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (015) 556-348

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROGRES BAČKI PETROVAC
21470 BAČKI PETROVAC
NARODNE REVOLUCIJE 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (021) 782-453
E-mail: info@jkpprogres.rs
Sajt: www.jkpprogres.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAD
26213 CREPAJA
TRG OSLOBOĐENJA 11

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (013) 671-236

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADNIK
25223 SIVAC
MARŠALA TITA 205

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (025) 711-119

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RASINA
37220 BRUS
KRALJA PETRA I BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (037) 3825-486
E-mail: jkp.rasina@gmail.com
Sajt: www.jkprasina.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAČA
34210 RAČA (KRAGUJEVAČKA)
KARAĐORĐEVA 53

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE I ODRŽAVANJE ČISTOĆE U GRADU

DIREKTOR: (034) 751-221

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAŠKA
36344 BALJEVAC
BOŠKA BUHE BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE RAŠKA

TELEFON: (036) 792-320

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAŠKA
36350 RAŠKA
DUŠANOVA 2-A

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (036) 736-622
E-mail: jkpraska@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RZAV
31230 ARILJE
ČAČANSKA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA VODOSNABDEVANJE, GRDOVIĆI

TELEFON: (031) 3894-883
E-mail: office@rzav.co.rs
Sajt: www.rzav.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SELOVA
18430 KURŠUMLIJA
TOPLIČKA 1

DP ZA VODOSNABDEVANJE PODRUČJA TOPLICE I NIŠA

TELEFON: (027) 381-340

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SEČANJ
23240 SEČANJ
PROVMAJSKA BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

DIREKTOR: (023) 841-820

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOPOT
11450 SOPOT
KNEZA MILOŠA 45

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (011) 8251-212
E-mail: office@jkpsopot.rs
Sajt: www.jkpsopot.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STAN
35213 DESPOTOVAC
PAVLA IVIĆA 1

KOMUNALNO STAMBENO JAVNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (035) 611-027
Sajt: www.stan-despotovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANDARD
21460 VRBAS
PALIH BORACA 11-A

PREDUZEĆE ZA KOMUNALNO STAMBENO POSLOVE

TELEFON: (021) 706-575

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANDARD
21230 ŽABALJ
SVETOG NIKOLE 7

JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE DELATNOSTI

DIREKTOR: (021) 832-145

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: