ATINA PLUS
18000 NIŠ
KNEGINJE LJUBICE 9

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (018) 246-503

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOTRANSPORT
14000 VALJEVO
POPUČKE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (014) 284-885

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AZVIRT
11000 BEOGRAD
TADEUŠA KOŠĆUŠKA 18

OGRANAK BEOGRAD
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA, AUTOPUTEVA, AERODROMSKIH TERMINALA, PISTA I RULNE STAZE I PROIZVODNJA PUTNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

TELEFON: (011) 2630-365
E-mail: office.serbia@azvirt.com
Sajt: www.azvirt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AZVIRT
32304 TAKOVO
TAKOVO BB

OGRANAK BEOGRAD, GRADILIŠNE KANCELARIJE TAKOVO
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA, AUTOPUTEVA, AERODROMSKIH TERMINALA, PISTA I RULNE STAZE I PROIZVODNJA PUTNIH GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

TELEFON: (032) 736-850
Sajt: www.azvirt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION
11000 BEOGRAD
TADEUŠA KOŠĆUŠKA 18

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


Sajt: www.azvirt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BAUMEISTER
11000 BEOGRAD
MAKSIMA GORKOG 117

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 7838-238

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BEOMARKING
11000 BEOGRAD
VELE NIGRINOVE 16/II

DOO ZA MARKETING, INŽENJERING I TRGOVINU
GRAĐEVINSKO DRUŠTVO, BETONSKI I ARMIRAČKO BETONSKI RADOVI, ZEMLJANI RADOVI, ASFALTERSKI RADOVI, ZIDARSKI RADOVI, KALDRMARSKI RADOVI, UGRADNJA BETONSKE GALANTERIJE, IZGRADNJA STANOVA I POSLOVNOG PROSTORA, IZGRADNJA OBJEKATA HIDROGRADNJE: IZRADA OBALO-UTVRDA, RADOVI NA REGULACIJI REČNIH KORITA I OBLAGANJE ISTIH KAMENOM ILI BETONOM

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2836-828
E-mail: bmarking@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BETONEX
19000 ZAJEČAR
VOJVODE PUTNIKA 7-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

MOBILNI TELEFON: 062 221-248

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BLAŽIĆ COMPANY
11400 MLADENOVAC
MIHAILA MILOVANOVIĆA 66-A

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
IZGRADNJA PUTNE INFRASTRUKTURE

TELEFON: (011) 6234-030
E-mail: blazic@g-net.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOJA
25000 SOMBOR
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 16

DOO ZA IZRADU SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE
PROFESIONALNA DIGITALNA I SITO ŠTAMPA, SAOBRAĆAJNI ZNAKOVI, OZNAKE NA PUTU, PRIVREMENA SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA

TELEFON: (025) 412-977
E-mail: office@boja.co.rs
Sajt: www.boja.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BOROVICA-TRANSPORT
22400 RUMA
STANKA PAUNOVIĆA VELJKA 139 LOKAL 5

DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA DRUMSKI SAOBRAĆAJ
NISKOGRADNJA, VISOKOGRADNJA, TRANSPORT I PROIZVODNJA GRAĐEVINSKIH MINERALNIH MATERIJALAInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

C & LC - GROUP
11070 BEOGRAD
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 106/2

TRANSPORTNO DRUŠTVO DOO
IZGRADNJA PUTEVA I AUTOPUTEVA, TRANSPORT RASTRESITIH MATERIJALA I SPECIJALNIH TERETA, ZEMLJANI RADOVI, IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA, RAŠČIŠĆAVANJE I RUŠENJE OBJEKATA, TRANSPORT PUTNIKA

TELEFON: (011) 3129-955
Sajt: www.clc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CD HIS
18000 NIŠ
ZELENGORSKA 15

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (018) 515-369

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CERAPROM
11000 BEOGRAD
MILORADA JOVANOVIĆA 26

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 2501-299

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CONSTRUCCIONES RUBAU OGRANAK BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KRALJA MILANA 10, II STEPENISTE, 3. SPRAT

OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA

TELEFON: (011) 2688-289
Sajt: www.rubau.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: