JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU LAZAREVCA
11550 LAZAREVAC
DULA KARAKLAJIĆA 44CENTRALA: (011) 8120-449
E-mail: office@jpzilazarevac.com
Sajt: www.jpzilazarevac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNO PREDUZEĆE ZA PUTEVE I STAMBENO KOMUNALNU DELATNOST OPŠTINE ALEKSINAC
18220 ALEKSINAC
DUŠANA TRIVUNCA 7/IITELEFON: (018) 804-523

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNO PREDUZEĆE ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA
11306 GROCKA
ZLATIBORSKA 2TELEFON: (011) 8501-271
Sajt: www.grocka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JP LEBANE
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 116

JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA, PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA LEBANE

TELEFON: (016) 846-322
E-mail: direkcijalebane@mts.rs
Sajt: www.direkcijalebane.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KATAGO CONSTRUCTION
22400 RUMA
VUKA KARADŽIĆA 42

DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE PUTEVA, NISKOGRADNJA, PROIZVODNJA ASFALTA

CENTRALA: (022) 2150-537
E-mail: office@katago.co.rs
Sajt: www.katago.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMGRAD
24000 SUBOTICA
PETEFI ŠANDORA 25

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA KOMUNALNO GRAĐEVINARSTVO

TELEFON: (024) 4150-016
E-mail: sekretarijat@komgrad.rs
Sajt: www.komgrad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALNO BLACE
18420 BLACE
RADOMIRA PUTNIKA BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (027) 371-580
E-mail: info@jkpblace.rs
Sajt: www.jkpblace.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRUŠEVACPUT
37225 BRZEĆE
KOPAONIČKA BB

AD ZA PUTEVE KRUŠEVAC, KAMENOLOM BRZEĆE

TELEFON: (037) 823-290

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KRUŠEVACPUT
37000 KRUŠEVAC
JASIČKI PUT BB

AD PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE PUTEVA

TELEFON: (037) 422-971
E-mail: ksput@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LAZAR-PUT
34000 KRAGUJEVAC
IVANA CANKARA 2

DOO IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA I STAMBENIH OBJEKATA

TELEFON/TELEFAKS: (034) 336-255
E-mail: lazarput@sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LJUBOVIJA
15320 LJUBOVIJA
AZBUKOVAČKA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM I PUTEVIMA

TELEFON: (015) 562-132
E-mail: ljubovijajp@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LUK TRANS
11000 BEOGRAD
DUNAVSKA 27

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
GRAĐEVINSKI RADOVI U NISKOGRADNJI, TRANSPORT, IZNAJMLJIVANJE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE

TELEFON: (011) 3282-976

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MATREX ROAD
11000 BEOGRAD
BRAĆE JERKOVIĆA 149

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODI MATREX DUGOTRAJNU HLADNU ASFALTNU MASU ZA KRPLJENJE KOLOVOZA

TELEFON: (011) 4142-929
E-mail: matrexroaddoo@gmail.com
Sajt: www.matrexhladanasfalt.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MBA RATKO MITROVIĆ-NISKOGRADNJA
11070 BEOGRAD
SAVSKI NASIP 1-3

DOO ZA IZGRADNJU PUTNE INFRASTRUKTURE

TELEFON: (011) 2169-728
E-mail: office@ratkomitrovic.rs
Sajt: www.ratkomitrovic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MILMAR PUT
11000 BEOGRAD
JOVE ILIĆA 15

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE SPECIJALIZOVANO U OBLASTI NISKOGRADNJE

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2477-667
E-mail: tomovicv@eunet.rs
Sajt: www.milmarput.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: