UNIONINVEST
34000 KRAGUJEVAC
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 33

DOO PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU OBJEKATA, PROMET ROBA I USLUGA I SPOLJNA TRGOVINA

DIREKTOR: (034) 360-423
E-mail: unioninvest@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIPELEKTRA
11000 BEOGRAD
RADOVANA MILOŠEVIĆA 12

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ALARM I VIDEO NADZOR, POSTAVLJANJE RAČUNARSKIH MREŽA

TELEFON: (011) 2395-023
E-mail: unip@unipelektra.rs
Sajt: www.unipelektra.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UREĐENJE I JAVNO OSVETLJENJE
35000 JAGODINA
BRAĆE DIRAK 46

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (035) 251-582
E-mail: info@direkcija-ja.co.rs
Sajt: www.direkcija-ja.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VATROTEHNA
11000 BEOGRAD
JOVANKE RADAKOVIĆ 52-A

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

TELEFON: (011) 3436-135
E-mail: office@vatrotehna.com
Sajt: www.vatrotehna.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VB ENERGETIK
32000 ČAČAK
BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 117

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
POSTAVLJANJE ELEKTROINSTALACIJA, OPREMA ZA ELEKTROINSTALACIJE

TELEFON: (032) 5575-575

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VESKO ELEKTRO
35213 DESPOTOVAC
RADE MILJKOVIĆ 7

RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

MOBILNI TELEFON: 066 8251-725

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIN
35250 PARAĆIN
KNEZA MIHAILA 2

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I INŽENJERING

TELEFON: (035) 570-615
E-mail: vin.paracin@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIR SISTEM
11000 BEOGRAD
VOJVODE STEPE 78/6

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PROTIVPOŽARNI SISTEMI I OPREMA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3912-602
E-mail: office@virsistem.co.rs
Sajt: www.virsistem.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VLASINA-NS ELEKTRO
21000 NOVI SAD
BELE NJIVE 27

UGRADNJA NOVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I REKONSTRUKCIJA STARIH, POPRAVKA ELEKTRIČNIH UREĐAJA, NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA, ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA, ATESTI I POTVRDE, OSTALI GRAĐEVINSKI RADOVI

TELEFON: (021) 6610-721

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODO-ELEKTRO SERVIS
21000 NOVI SAD
BRAĆE MILADINOV 5

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA

TELEFON: (021) 6500-344

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRBLJANAC
21300 BEOČIN
BLOK CARA DUŠANA A-2

SZR ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA

TELEFON: (021) 870-451

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZANAT SERVIS
32000 ČAČAK
RIĐAGE BB

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
ELEKTRO-INSTALATERSKA RADNJA, IZVOĐENJE ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE NA OBJEKTIMA RAZNIH NAMENA

TELEFON: (032) 5589-549
E-mail: zanat.servis@mts.rs
Sajt: www.zanatservis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZARIĆ
31250 BAJINA BAŠTA
TARSKA 43

PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO
ELEKROMONTERSKI RADOVI, PROIZVODNJA I PRODAJA ELEKTRO OPREME

TELEFON: (031) 861-105
E-mail: info@zaric.rs
Sajt: www.zaric.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAŠTITA INŽENJERING
11050 BEOGRAD
DVA BELA GOLUBA 10

DOO PREDUZEĆE ZA TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE, PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

TELEFON: (011) 3423-955

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZB-ELEKTRO
31102 VOLUJAC
NIKOLE PAŠIĆA 1

ZANATSKA RADNJA

TELEFON: (031) 514-856

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: