MSA ELEVATOR
11070 BEOGRAD
SURČINSKI PUT 1/VI

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU LIFTOVA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 7129-440
E-mail: elevator@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

C KAFFE
11000 BEOGRAD
MILEŠEVSKA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO KALENAC DOO BEOGRAD

TELEFON: (011) 2432-405
E-mail: cegerkaffe@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GLOBAL PROTECT SERVICE
11000 BEOGRAD
BERANSKA 2-V

PREDUZEĆE ZA PRIVATNO OBEZBEĐENJE DOO
USLUGE FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENJA, UGRAĐIVANJE VIDEO NADZORA I ALARMNIH SISTEMA
FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE, ZAŠTITA LICA I OBJEKATA, INDUSTRIJSKIH POGONA, GRADILIŠTA, POSLOVNIH ZGRADA, JAVNIH SKUPOVA I MANIFESTACIJA, ZAŠTITA LICA U MESTU I POKRETU
TEHNIČKA ZAŠTITA: UGRADNJA I INSTALACIJA TEHNIČKE OPREME ZA VIDEO NADZOR, PROTIVPROVALNIH SISTEMA I SISTEMA KONTROLE PRISTUPA, ALARM MONITORING
PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA: PROJEKTOVANJE I INSTALACIJA SISTEMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, BEZBEDNOSNA PROCENA OBJEKATA, PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA, PROTIVPOŽARNI INŽENJERING, PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE I SPASAVANJA
ODRŽAVANJE, POPRAVKE I SERVIS TEHNIČKIH SISTEMA ZAŠTI

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3055-252
E-mail: office@globalprotect.rs
Sajt: www.globalprotect.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

HONTE
11050 BEOGRAD
10 AVIJATIČARA 13

PREDUZEĆE ZA RAČUNARSKU OPREMU DOO
PROJEKTOVANJE I IZRADA SOFTVERSKIH REŠENJA, DAVANJE SAVETA U VEZI SA RAČUNARSKOM OPREMOM, IZDAVAČ APLIKACIJE HONTE CRTA ZA PRAĆENJE CARINSKIH TARIFA I PROPISA ZA SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE

MOBILNI TELEFON: 061 6188-355
E-mail: office@honte.rs
Sajt: www.honte.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

INEP-INSTITUT ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE
11000 BEOGRAD
SVETOZARA MARKOVIĆA 44

LABORATORIJA BEOGRAD
NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DELATNOST IZ OBLASTI BIOLOGIJE, BIOMEDICINE, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, PROIZVODNJA DIJAGNOSTIČKIH TESTOVA, LABORATORIJSKE ANALIZE

TELEFON: (011) 3622-294
E-mail: ineplaboratorija@inep.rs
Sajt: www.inep.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KALENAC
11000 BEOGRAD
MILEŠEVSKA 3

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

C KAFFE: (011) 2432-405
E-mail: cegerkaffe@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANKOV OFTALMOLOGIJA
11000 BEOGRAD
TERAZIJE 45/IV

SPECIJALNA OFTALMOLOŠKA BOLNICA

TELEFON: (011) 3243-306
E-mail: info@stankovbolnica.com
Sajt: www.stankovbolnica.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ATM CONTROL
11070 BEOGRAD
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 129

DRUŠTVO ZA AUTOMATIZACIJU I MERENJE DOO
PROIZVODNJA MERNO REGULACIONIH UREĐAJA I OPREME ZA AUTOMATIZACIJU TEHNOLOŠKIH PROCESA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 6134-346
E-mail: atmbg@eunet.rs
Sajt: www.atm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DARE ŠPED
11030 BEOGRAD
LJEŠKA 51/3

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
CARINSKO POSREDOVANJE I ORGANIZACIJA TRANSPORTA

TELEFON: (011) 3286-430
E-mail: misslily@drenik.net
Sajt: www.daresped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EKODIM
11000 BEOGRAD
CVIJIĆEVA 22

KOMUNALNO PREDUZEĆE EKO-DIM DOO BEOGRAD
DIMNIČARSKE USLUGE, VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA

TELEFON/TELEFAKS: (011) 2752-442
E-mail: office@ekodim.rs
Sajt: www.ekodim.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

GOETHE-INSTITUT BEOGRAD
11000 BEOGRAD
KNEZ MIHAILOVA 50

KULTURNA USTANOVA SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE GOETHE INSTITUT BEOGRAD
KULTURNA SARADNJA, PROGRAMI, BIBLIOTEKA, KURSEVI I ISPITI NEMAČKOG JEZIKA

TELEFON: (011) 4427-100
E-mail: info-belgrad@goethe.de
Sajt: www.goethe.de/belgrad

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAŠINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11000 BEOGRAD
KRALJICE MARIJE 16DEKAN: (011) 3370-350
E-mail: mf@mas.bg.ac.rs
Sajt: www.mas.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MELLON SERBIA
11000 BEOGRAD
BULEVAR DESPOTA STEFANA 68-C

DOO AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I TRGOVINU
PRODAJA I INSTALACIJA BANKOMATA, POS TERMINALA I SIGURNOSNIH SISTEMA

TELEFON: (011) 7150-400
E-mail: office@mellon.rs
Sajt: www.mellongroup.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEROLO AGENCIJA
11000 BEOGRAD
TAKOVSKA 35

DRUŠTVO ZA PREVODILAČKE USLUGE DOO
PREVODI SA VEĆINE SVETSKIH JEZIKA, PREVODI SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA, LEKTURA I KOREKTURA PREVEDENOG TEKSTA, USMENO PREVOĐENJE: KONSEKUTIVNO I SIMULTANO

TELEFON: (011) 2626-133
E-mail: agperolo@bvcom.net
Sajt: www.agencijaperolo.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: