ŠUMADIJA MARKET
11210 BEOGRAD
AZANJSKA 9

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (011) 3317-395
E-mail: sumadijaproizvodnja@gmail.com
Sajt: www.sumadijamarket.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUMADIJA-GRANIT
11000 BEOGRAD
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 232

SZKGR PROIZVODNJA, OBRADA I UGRADNJA MERMERA I GRANITA ARANĐELOVAC, PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3863-290
E-mail: sumadijagranit@ptt.rs
Sajt: www.sumadijagranit.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUMADIJAPUT
11040 BEOGRAD
JOVE ILIĆA 197

GRAĐEVINSKO, TRANSPORTNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO
PREVENTIVNO, BEZBEDONOSNO I TEKUĆE ODRŽAVANJE KOLOVOZNIH ZASTORA NA AUTOPUTEVIMA, MOSTOVIMA, PUTEVIMA, ULICAMA, PARKINZIMA

TELEFON: (011) 3972-076
E-mail: sumadijaput@mts.rs
Sajt: www.sumadijaput.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUMARSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
11030 BEOGRAD
KNEZA VIŠESLAVA 1CENTRALA: (011) 3053-990
E-mail: office@sfb.bg.ac.rs
Sajt: www.sfb.bg.ac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUMARSKI PROJEKTNI BIRO
11000 BEOGRAD
TREBEVIĆKA 11

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE BIORESURSIMA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (011) 3571-393
E-mail: sumarskiprojektnibiro@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠUTIĆ PROJEKT BIRO
11000 BEOGRAD
RADOJA DOMANOVIĆA 11

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
ALUMINIJUMSKE I PVC KONSTRUKCIJE, TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE, PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I IZVOĐENJE

TELEFON: (011) 2405-640
E-mail: dejan@sutic.net
Sajt: www.sutic.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI
11000 BEOGRAD
FRANCUSKA 6/IITELEFON: (011) 3287-021
E-mail: belgrad@sdc.net
Sajt: www.swiss-cooperation.admin.ch/serbia

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠVAJCARSKO SRPSKA TRGOVINSKA KOMORA
11000 BEOGRAD
KRUNSKA 50/IITELEFON: (011) 3086-048
E-mail: office@sscc.rs
Sajt: www.sscc.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽAD-KOMERC
11050 BEOGRAD
STANISLAVA SREMČEVIĆA 3/72

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
VODOVOD I ELEKTROMATERIJALInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽAK
11060 BEOGRAD
PANČEVAČKI PUT 34

DOO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
PROJEKTOVANJE, OPREMANJE, INŽENJERING, REZERVNI DELOVI I SERVIS UGOSTITELJSKE OPREME

TELEFON: (011) 2768-984
E-mail: office@zak.rs
Sajt: www.zak.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽAK-INŽENJERING
11060 BEOGRAD
ČARLI ČAPLINA 39

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, INŽENJERING I USLUGE DOO

TELEFON: (011) 2768-984
Sajt: www.zak.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽARKO ALBULJ
11000 BEOGRAD
SALVADORA ALJENDEA 35

IZDAVAČKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (011) 2786-407
E-mail: albulj@open.telekom.rs
Sajt: www.albulj.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNIČKA TEHNIČKA ŠKOLA
11000 BEOGRAD
ZDRAVKA ČELARA 14TELEFON: (011) 2762-876

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNIČKI INTEGRALNI TRANSPORT BEOGRAD
11040 BEOGRAD
SAVSKI TRG 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

DIREKTOR: (011) 3618-304
E-mail: zitbgddi@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELNID
11000 BEOGRAD
NEMANJINA 6

PREDUZEĆE ZA ŽELEZNIČKU IZDAVAČKO NOVINSKU DELATNOST AD

DIREKTOR: (011) 3618-315

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: