NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
18220 ALEKSINAC

ISPOSTAVA ALEKSINAC

TELEFON: (018) 804-657
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA ALEKSINAC
18220 ALEKSINAC
KNJAZA MILOŠA 169PREDSEDNIK: (018) 809-001
E-mail: predsednik@aleksinac.org
Sajt: www.aleksinac.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U NIŠU
18220 ALEKSINAC
ACE MILOJEVIĆA 2

SUDSKA JEDINICA U ALEKSINCU

TELEFON: (018) 804-821
Sajt: www.ni.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA APOTEKA AGROSEME
18220 ALEKSINAC
KNJAZA MILOŠA 9TELEFON: (018) 802-988

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA APOTEKA MILETIĆ
18220 ALEKSINAC
VUKA KARADŽIĆA 7TELEFON: (018) 805-493

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ŠUMATOVAC
18220 ALEKSINAC
TIHOMIRA ĐORĐEVIĆA BBTELEFON: (018) 800-792

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18220 ALEKSINAC
KNEZA MILOŠA 125

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ALEKSINAC

TELEFON: (018) 802-509
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U NIŠU
18220 ALEKSINAC
ACE MILOJEVIĆA 2

ODELJENJE SUDA U ALEKSINCU

TELEFON: (018) 804-230
Sajt: www.ni.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
18220 ALEKSINAC
DRAKČETA MILANOVIĆA 4

FILIJALA NIŠ, SLUŽBA FILIJALE ALEKSINAC

TELEFON: (018) 804-734
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SRBIJE
18220 ALEKSINAC
DRAKČETA MILOVANOVIĆA 4

FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG, ISPOSTAVA ALEKSINAC

TELEFON: (018) 804-101
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18220 ALEKSINAC
DUŠANA TRIVUNCA 3

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ALEKSINAC

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SA-DE UNIVERZAL
18220 ALEKSINAC
MAJORA MILANA TEPIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
KANCELARIJSKI I ŠKOLSKI MATERIJAL, PRIBOR I OPREMA

TELEFON/TELEFAKS: (018) 800-946
E-mail: sade.univerzal@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SELEKCIJA
18220 ALEKSINAC
ALEKSINAČKI RUDNICI BB

DOO ZAVOD ZA ŠEĆERNU REPU U SASTAVU MK GROUP
SELEKCIJA, PROIZVODNJA I DORADA SEMENA ŠEĆERNE I STOČNE REPE

TELEFON: (018) 804-515
E-mail: selekcija_al@bankerinter.net
Sajt: www.mkgroup.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SMALL BUISNESS SOLUTIONS
18220 ALEKSINAC
PROTE STEVANA DIMITRIJEVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (018) 804-158

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOLO KOMERC
18220 ALEKSINAC
OMLADINSKIH BRIGADA 17

DOO ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (018) 804-842

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: