PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
15350 BOGATIĆ
VOJVODE STEPE 2

EKSPOZITURA BOGATIĆ

TELEFON: (015) 7786-429
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
15350 BOGATIĆ
MIKE MITROVIĆA 2

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA BOGATIĆ

TELEFON: (015) 362-073
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ŠAPCU
15350 BOGATIĆ
MIKE VITOMIROVIĆA 3

ODELJENJE SUDA U BOGATIĆU

TELEFON: (015) 7786-248
E-mail: prekrsajibogatic@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROTEINKA PLUS
15350 BOGATIĆ
BRANKA ĐONLIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO
PROIZVODNJA I PRODAJA HRANE ZA ISHRANU ŽIVOTINJA

TELEFON: (015) 7786-522
E-mail: proteinkaplus@macva.net
Sajt: www.proteinkaplus.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO-STUDIO NEŠVIL
15350 BOGATIĆ
MIKE MITROVIĆA 29

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I INFORMACIJE DOO

TELEFON: (015) 7787-202

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SRBIJE
15350 BOGATIĆ
MIKE VITOMIROVIĆ 2

FILIJALA ZA MAČVANSKI OKRUG, ISPOSTAVA BOGATIĆ

TELEFON: (015) 7786-163
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
15350 BOGATIĆ
VOJVODE STEPE 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI BOGATIĆ

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROJAL-TRIJUMF
15350 BOGATIĆ
NEBOJŠE JERKOVIĆA 32

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT DOO

TELEFON: (015) 7787-423

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SALAŠ
15350 BOGATIĆ
BRANIMIRA VUKAŠINOVIĆA 1

OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA SALAŠ CRNOBARSKI

TELEFON: (015) 450-003

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SBB
15350 BOGATIĆ
VOJVODE STEPE 37

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, PJ BOGATIĆ
NACIONALNI OPERATER KABLOVSKE TELEVIZIJE NA TERITORIJI SRBIJE

KONTAKT CENTAR ZA PRIVATNE KORISNIKE: (015) 19-900
Sajt: www.sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIGNAL-S
15350 BOGATIĆ
VOJVODE STEPE 26

PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (015) 7786-072

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SILOMIKS
15350 BOGATIĆ
KNEZA MILOŠA 181 DUBLJE

MAŠINBRAVARSKO TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (015) 440-128
E-mail: silomiks@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIKA PROMET
15350 BOGATIĆ
PAVLA ORLOVIĆA 69

USLUŽNO PROMETNO PREDUZEĆE DOO

MOBILNI TELEFON: 065 5411-999

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
15350 BOGATIĆ
VOJVODE STEPE 2

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA BOGATIĆ

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (015) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMALNA RIVIJERA
15350 BOGATIĆ
7. AVGUSTA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
OTVORENI I ZATVORENI BAZENI SA GEOTERMALNOM VODOM

RESTORAN: 060 3202-877
E-mail: termalnarivijera@yahoo.com
Sajt: www.termalnarivijera.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: