SRBIJAŠUME
37220 BRUS
JOSIFA PANČIĆA 2

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO RASINA KRUŠEVAC, ŠUMSKA UPRAVA BRUS

TELEFON: (037) 825-106
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANZA
37220 BRUS
10. AVGUST 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
GENERALNI ZASTUPNIK TURSKE KOMPANIJE OZER-KA, PROIZVODNJA LUKSUZNIH VRATA

MOBILNI TELEFON: 060 3337-394
E-mail: office@stanza.com
Sajt: www.stanza.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SWEET HOME
37220 BRUS
KOPAONIČKA 1

DOO ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET
PROIZVODNJA, PRERADA I IZVOZ ZAMRZNUTOG VOĆA

TELEFON: (037) 826-429
E-mail: info@sweethome.rs
Sajt: www.sweethome.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TAMBURIĆ
37220 BRUS
ZLATARI BB

MAŠINSKA OBRADA METALA
PROIZVODI TELEKOMUNIKACIONU OPREMU, PSK PRIBOR, ELEKTROENERGETSKU OPREMU, NOSAČE IZOLATORA, OBUJMICE ZA SKS KONZOLE, GROMOBRANSKU OPREMU, ELEKTROMATERIJAL I POLJOPRIVREDNI ALAT

TELEFON: (037) 839-000
E-mail: zmrtamburic@ptt.rs
Sajt: www.tamburic.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
37220 BRUS
KNEZA MILOŠA 1

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA BRUS

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (037) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRI-D
37220 BRUS
RADOSLAVA AGATONOVIĆA 9

ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON/TELEFAKS: (037) 826-051
E-mail: trid3000@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BRUS
37220 BRUS
BRATISLAVE PETROVIĆ 15TELEFON: (037) 825-185
E-mail: toob@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VESTRA PORCINI
37220 BRUS
ZLATARI BB

PRERADA I KONZERVISANJE VOĆA I POVRĆA

MOBILNI TELEFON: 064 1343-658
E-mail: vestra.porcini@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA BRUS
37220 BRUS
KRALJA PETRA I 1-A

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (037) 825-133
E-mail: vetstabrus@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIS
37220 BRUS
KRALJA PETRA I BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET DOO
PROIZVODNJA ALATA ZA OBLIKOVANJE OPEKARSKIH PROIZVODA ZA POTREBE CIGLANA

TELEFON: (037) 827-908
E-mail: visbrus@mts.rs
Sajt: www.visbrus.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOĆAR KOPAONIK
37220 BRUS
MIKE ĐORĐEVIĆA 2

DOO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PRIRODNIH VOĆNIH RAKIJA

TELEFON: (037) 826-383
E-mail: office@vocarkopaonik.com
Sajt: www.vocarkopaonik.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOĆEPRODUKT
37220 BRUS
OSLOBODILAČKA BB

DOO ZA PROIZVODNJU USLUGE I PROMET

TELEFON: (037) 3826-665

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZVEZDA
37220 BRUS
KRALJA PETRA I 35

TURISTIČKO UGOSTITELJSKO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (037) 825-721

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: