MIMA - KOMERC
11320 VELIKA PLANA
ORAŠKA BB

TRGOVINSKO DRUŠTVO NA VELIKO I MALO DOO

TELEFON: (026) 4521-869

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MLEKARA PLANA
11320 VELIKA PLANA
28. OKTOBRA 1

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OTKUP, PRERADU I PROMET MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (026) 521-121
E-mail: prodaja@mlekaraplana.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MORAVA
11320 VELIKA PLANA
STARO SELO BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (026) 841-703

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MORAVSKI KONACI
11320 VELIKA PLANA

ETNO SELO SA RESTORANOM NACIONALNE KUHINJE

TELEFON: (026) 522-308
E-mail: progresvp@sezampro.rs
Sajt: www.etnoselo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
11320 VELIKA PLANA
NJEGOŠEVA 2-A

ISPOSTAVA VELIKA PLANA

TELEFON: (026) 522-215
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NAPREDAK
11320 VELIKA PLANA
ALEKSE ŠANTIĆA 4

MLINSKO PEKARSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO

CENTRALA: (026) 521-057

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIVA
11320 VELIKA PLANA
BULEVAR OSLOBOĐENJA 219

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (026) 522-533

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NUSCIENCE PREMIX INTERNATIONAL
11320 VELIKA PLANA
28. OKTOBRA 60

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA VITAMINSKO MINERALNIH PREDSMEŠA

TELEFON: (026) 515-725
E-mail: office@nuscience.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA VELIKA PLANA
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 30TELEFON: (026) 522-206
E-mail: sovplana@verat.net
Sajt: www.velikaplana.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U SMEDEREVU
11320 VELIKA PLANA
MOMIRA GAJIĆA 7

SUDSKA JEDINICA U VELIKOJ PLANI

TELEFON: (026) 522-205
Sajt: www.sd.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERACCO
11320 VELIKA PLANA
IV KONJIČKI PUK 10

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
PROIZVODNJA POSTELJNE KONFEKCIJE, JASTUKA I JORGANA NA BAZI PAPERJA I POLUPAPERJA

TELEFON: (026) 522-130
E-mail: peracco1@yahoo.com
Sajt: www.peracco.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLANA IZVOZ
11320 VELIKA PLANA
BULEVAR OSLOBOĐENJA 272

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (026) 523-626

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLANA PROMET
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 67

DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE DOO
PRODAJA BOJA I LAKOVA, STOLARIJE, GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, ALATA I TAPETA

TELEFON: (026) 515-251
E-mail: office@planapromet.rs
Sajt: www.planapromet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLANA TOURS
11320 VELIKA PLANA
MOMIRA GAJIĆA 1

DOO PREDUZEĆE ZA TURIZAM, SAOBRAĆAJ I TRGOVINU
TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON: (026) 514-598
E-mail: office@planatours.rs
Sajt: www.planatours.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLANA TRANSPORT
11320 VELIKA PLANA
BOŽIDARA PETKOVIĆA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO AD

TELEFON: (026) 516-995

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: