PLANA-MARKET
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 34

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON/TELEFAKS: (026) 521-277

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLC SYSTEMS
11320 VELIKA PLANA
JOVANA CVIJIĆA 26

ZANATSKA RADNJA
AUTOMATIZACIJA PROCESA U INDUSTRIJI
IZRADA PROGRAMA I UGRADNJA PLC SIEMENS, FATEK

TELEFON/TELEFAKS: (026) 514-946
E-mail: office@industrijasrbije.rs
Sajt: www.plcsystems.industrijasrbije.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PNEUMATIK
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 11-A

SAMOSTALNA VULKANIZERSKO TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (026) 512-269

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 30

FILIJALA VELIKA PLANA

TELEFON: (026) 514-796
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 111

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA VELIKA PLANA

TELEFON: (026) 522-025
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U SMEDEREVU
11320 VELIKA PLANA
MOMIRA GAJIĆA 7

ODELJENJE SUDA U VELIKOJ PLANI

TELEFON: (026) 521-354

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROGRES
11320 VELIKA PLANA
10. OKTOBRA 76

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TURIZAM I USLUGE DOO MALI ZVORNIK

TELEFON: (026) 515-875

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROMEK
11320 VELIKA PLANA
ORAŠKA 60

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (026) 515-180

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAJ FERT
11320 VELIKA PLANA
ORAŠKA 45

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, GRAĐEVINARSTVO, PROMET I USLUGE DOO ČLANICA RAJ HOLDINGA
FABRIKA MREŽASTE ARMATURE, BINOR NOSAČA, FERT GREDICA, OBRAĐENE ARMATURE I PATENTIRANE ŽICE

TELEFON: (026) 4522-460
E-mail: rajfert@rajholding.rs
Sajt: www.rajholding.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAJ SCHWELLEN
11320 VELIKA PLANA
28. OKTOBRA 66

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD ČLANICA RAJ HOLDINGA
FABRIKA BETONSKIH PRAGOVA

TELEFON: (026) 3835-399
Sajt: www.rajholding.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 127

FILIJALA ZA PODUNAVSKI OKRUG, ISPOSTAVA VELIKA PLANA

TELEFON: (026) 522-200
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 30

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI VELIKA PLANA

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REČ POMORAVLJA
11320 VELIKA PLANA
NIKOLE PAŠIĆA 27

INFORMATIVNO PREDUZEĆE DOO

REDAKCIJA: (026) 521-510

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SERBONA TURS
11320 VELIKA PLANA
MILOŠA VELIKOG 112

DOO DRUŠTVO ZA TURIZAM, USLUGE I HORTIKULTURU LESKOVAC
TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON/TELEFAKS: (026) 511-331
E-mail: serbonavp@gmail.com
Sajt: www.serbonaturs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SINEKS
11320 VELIKA PLANA
STOJANA NOVAKOVIĆA 29

PREDUZEĆE EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (026) 515-717
E-mail: sineks@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: