SRBIJAŠUME
16210 VLASOTINCE
VLASOTINCE BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO ŠUMA LESKOVAC, ŠUMSKA UPRAVA VLASOTINCE

TELEFON: (016) 871-113
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
16210 VLASOTINCE
DUŠANOVA BB

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA VLASOTINCE

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (016) 19-771

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNCA
16210 VLASOTINCE
NEMANJINA 31

SPR ZLATARA I SREBRNARA

TELEFON: (016) 870-241
E-mail: spr.unca@yahoo.com
Sajt: www.zlataraunca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIMA
16210 VLASOTINCE
VINOGRADARSKA 2

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (016) 876-148

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA VLASOTINCE
16210 VLASOTINCE
MARKA OREŠKOVIĆA 74

DOO VLASOTINCE

TELEFON: (016) 875-174

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VLASINA PELET
16210 VLASOTINCE
29. NOVEMBRA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DRVENIH PELETA

TELEFON/TELEFAKS: (016) 877-785
E-mail: vlasinapelet@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD
16210 VLASOTINCE
NEMANJINA 36

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (016) 874-350

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZANAT CENTAR ŽIVKOVIĆ
16210 VLASOTINCE
NEMANJINA 2-8

KOMANDITNO DRUŠTVO GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE

TELEFON: (016) 871-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠAR-PROM
16210 VLASOTINCE
29. NOVEMBRA 49

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET DOO

TELEFON: (016) 875-007

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: