YUCO HEMIJA
18000 NIŠ
BULEVAR NEMANJIĆA 85-A LOKAL 46

DOO PROIZVODNJA KOZMETIKE, SREDSTAVA ZA ČIŠĆENJE ZA DOMAĆINSTVO I INDUSTRIJU I ABRAZIVNIH BRUSNIH MATERIJALA, BAČKI JARAK, POSLOVNICA NIŠ

TELEFON: (018) 531-268
E-mail: yuconis@eunet.rs
Sajt: www.yuco.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUCRON
18000 NIŠ
DUŠANOV BAZAR 102-K/I

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I TRANSPORT

TELEFON/TELEFAKS: (018) 517-616
E-mail: yucron@medianis.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUMIS
18000 NIŠ
BULEVAR SVETOG CARA KONSTANTINA 80-86

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, UVOZ-IZVOZ
PROIZVODNJA PRAŠKASTIH PREHRAMBENIH PROIZVODA

TELEFON: (018) 561-421
E-mail: info@yumis.rs
Sajt: www.yumis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

YUNYCOM
18000 NIŠ
RADOJA DAKIĆA 49/I

PREDUZEĆE ZA PROMET, MARKETING, POSREDOVANJE DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO NIŠ
MEDICINSKA OPREMA I DIJAGNOSTIČKI MATERIJALI

TELEFON/TELEFAKS: (018) 570-531
Sajt: www.yunycom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAPLANJKA KOMERC
18000 NIŠ
ZVEČANSKA 8

DOO PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE
OVLAŠĆENI PRODAVAC KEMA PROIZVODA
PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

TELEFON: (018) 560-455

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NIŠ
18000 NIŠ
VOJISLAVA ILIĆA BBTELEFON: (018) 529-001
E-mail: office@hitnanis.org
Sajt: www.hitnanis.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU NIŠ
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 83TELEFON: (018) 233-355
E-mail: zavodtb@medianis.net
Sajt: www.zavodtb.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI NIŠ
18000 NIŠ
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 48CENTRALA: (018) 4533-106
E-mail: ztknis@medianis.net
Sajt: www.transfuzijanis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA UDŽBENIKE
18000 NIŠ
TRG KRALJA ALEKSANDRA 3

JAVNO PREDUZEĆE BEOGRAD, KNJIŽARSKI CENTAR NIŠ

TELEFON: (018) 511-428
Sajt: www.zavod.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ
18000 NIŠ
7. JULA 6

JAVNO PREDUZEĆE

CENTRALA: (018) 243-455
E-mail: info@zurbnis.rs
Sajt: www.zurbnis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA VASPITANJE OMLADINE
18000 NIŠ
BOŽIDARČEVA 37DIREKTOR: (018) 243-618

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
18000 NIŠ
VOŽDA KARAĐORĐA 14/II

STRUČNA USTANOVA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNE BAŠTINE SRBIJE BEOGRAD, RJ NIŠ

TELEFON/TELEFAKS: (018) 523-448
E-mail: nis@zzps.rs
Sajt: www.zzps.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NIŠ
18000 NIŠ
VOJISLAVA ILIĆA BBTELEFON: (018) 232-801
E-mail: medrada@eunet.rs
Sajt: www.medradanis.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE
18000 NIŠ
DIMITRIJA TUCOVIĆA 12

ORGANIZACIONI DEO ZAVODA NIŠ

TELEFON: (018) 560-071
E-mail: zambulanta@yahoo.com
Sajt: www.zavod-zs.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: