TARAXACUM
32300 GORNJI MILANOVAC
MLAKOVAC BB

DOO PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO

TELEFON/TELEFAKS: (032) 717-540
E-mail: taraxacumla@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
32300 GORNJI MILANOVAC
KARAĐORĐEVA 8

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA GORNJI MILANOVAC

SERVIS TEHNIČKE PODRŠKE I PRIJAVA SMETNJI: (032) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRENDTEX
32300 GORNJI MILANOVAC
KRAGUJEVAČKA 17

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO PRIJEPOLJE, POGON GORNJI MILANOVAC
PROIZVODNJA ZAŠTITNE RADNE ODEĆE

MOBILNI TELEFON: 063 8343-893
E-mail: ruzica@trend-tex.com
Sajt: www.trend-tex.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIC IMPEX
32300 GORNJI MILANOVAC
VELEREČ BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
UVOZ I DISTRIBUCIJA ARTIKALA ZA IZRADU ALUMINIJUMSKIH PROIZVODA ZA GRAĐEVINARSTVU

TELEFON: (032) 725-818
E-mail: office@unicimpex.com
Sajt: www.unicimpex.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNICREDIT BANK SRBIJA
32300 GORNJI MILANOVAC
KNEZA ALEKSANDRA 6

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA GORNJI MILANOVAC

TELEFON: (032) 720-475
Sajt: www.unicreditbank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
32300 GORNJI MILANOVAC

CARINSKA ISPOSTAVA GORNJI MILANOVAC

TELEFON: (032) 711-049
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

USPON
32300 GORNJI MILANOVAC
VUKA KARADŽIĆA 1

DOO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE ČAČAK
PRODAJA RAČUNARA, VIDEO NADZOR, KLIMATIZACIJA, MREŽE, POTROŠNI MATERIJAL, AUDIO-VIDEO OPREMA, GAMING

TELEFON: (032) 710-499
E-mail: gm@uspon.rs
Sajt: www.uspon.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA GORNJI MILANOVAC
32300 GORNJI MILANOVAC
VOJVODE MILANA 61

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (032) 711-461

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINAR G.M.
32300 GORNJI MILANOVAC
NARODNOG HEROJA RADA JANIĆIJEVIĆA 11

DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (032) 712-169

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIP BILBORD
32300 GORNJI MILANOVAC
BRUSNICA BB

AGENCIJA ZA MARKETING
PROIZVODNJA BILBORDA I SVETLEĆIH REKLAMA, PROIZVODNJA KALIFORNIJSKIH GLISTA I SUPSTRATA ZA BILJKE

TELEFON: (032) 700-237
E-mail: ekstrahumus@gmail.com
Sajt: www.ekstrahumus.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VUČKO
32300 GORNJI MILANOVAC
VUKA KARADŽIĆA 86

SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA
PROIZVODNJA KUHINJA, DNEVNIH I DEČJIH SOBA, KANCELARIJSKOG I HOTELSKOG NAMEŠTAJA

TELEFON: (032) 700-500
E-mail: vuckogm@gmail.com
Sajt: www.stolarijavucko.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
32300 GORNJI MILANOVAC
KNEZA ALEKSANDRA 9

ADO BEOGRAD, PRODAJNO MESTO GORNJI MILANOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (032) 718-086
E-mail: wso.gornjimilanovac@wiener.co.rs
Sajt: www.wiener.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZANKOM 93
32300 GORNJI MILANOVAC
VOJVODE MILANA 60

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO

MOBILNI TELEFON: 063 454-616
E-mail: zankom93gm@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZIMKOM-S
32300 GORNJI MILANOVAC
SREMSKOG FRONTA 79

ZANATSKA RADNJA ZAGRAĐE
PROIZVODNJA KACA, REZERVOARA I BAZENA OD POLIETILENA

TELEFON/TELEFAKS: (032) 725-072
E-mail: zimkom@gmail.com
Sajt: www.zimkom.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐOKIĆ NAMEŠTAJ
32300 GORNJI MILANOVAC
SVRAČKOVCI BB