MILŠPED GROUP
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ GRADINA

PREDUZEĆE ZA USLUGE ŠPEDICIJE, TRANSPORTA I SKLADIŠTENJA MILŠPED DOO BEOGRAD, POSLOVNICA GRADINA
AVIO, BRODSKI, ŽELEZNIČKI I MEĐUNARODNI TRANSPORT, CARINSKO ZASTUPANJE, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJA, LOGISTIKA

TELEFON: (010) 360-550
Sajt: www.milsped.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
18320 DIMITROVGRAD
NIŠAVA 15

ISPOSTAVA DIMITROVGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (010) 362-398
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NENATEX
18320 DIMITROVGRAD
TESLINA BB

SAMOSTALNO USLUŽNA I PROIZVOĐAČKA RADNJA
TEPISI, JAMBOLIJE, PREKRIVAČI, ĆEBAD, KRPARE


TELEFON: (010) 361-566
E-mail: stojca@yubc.net
Sajt: www.nenatex.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OMLADINSKA ZADRUGA DIMITROVGRAD
18320 DIMITROVGRAD
DESANKE MAKSIMOVIĆ 23TELEFON/TELEFAKS: (010) 363-993

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPSTANAK 1
18320 DIMITROVGRAD
8. MARTA 68

SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA

TELEFON: (010) 361-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA DIMITROVGRAD
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 2TELEFON: (010) 361-108
E-mail: office@dimitrovgrad.rs
Sajt: www.dimitrovgrad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U PIROTU
18320 DIMITROVGRAD
TRG DR ZORANA ĐINĐIĆA 2

SUDSKA JEDINICA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 363-171
Sajt: www.pi.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 2

EKSPOZITURA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 360-401
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 4

JAVNO PREDUZEĆE, POŠTA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 361-115
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PIROTU
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 81

ODELJENJE SUDA U DIMITROVGRADU

TELEFON: (010) 363-564

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
18320 DIMITROVGRAD
GRANIČNI PRELAZ GRADINA

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ DIMITROVGRAD

TELEFON/TELEFAKS: (010) 2360-964
E-mail: gradina@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADA-PALMA
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 46

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (010) 361-185

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 22

FILIJALA ZA PIROTSKI OKRUG, ISPOSTAVA DIMITROVGRAD

TELEFON: (010) 362-174
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI DIMITROVGRAD

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAX
18320 DIMITROVGRAD
BALKANSKA 18-A

SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA

TELEFON: (010) 361-108

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: