MOSTOGRADNJA
18410 DOLJEVAC
DOLJEVAC BB

GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, POSLOVNI CENTAR GRADNJA DOLJEVAC

TELEFON: (018) 870-452
E-mail: gradnja.doljevac@mostogradnja.rs
Sajt: www.mostogradnja.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
18410 DOLJEVAC

ISPOSTAVA DOLJEVAC

TELEFON: (018) 810-059
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOVI DOM
18410 DOLJEVAC
MARŠALA TITA BB

STAMBENA ZADRUGA

TELEFON: (018) 810-060

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA DOLJEVAC
18410 DOLJEVAC
NIKOLE TESLE 121TELEFON: (018) 4810-054
E-mail: opstina@opstinadoljevac.rs
Sajt: www.opstinadoljevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18410 DOLJEVAC
DOLJEVAC BB

EKSPOZITURA DOLJEVAC

TELEFON: (018) 810-057
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18410 DOLJEVAC
NIKOLE TESLE 30

JAVNO PREDUZEĆE BEOGRAD, POŠTA DOLJEVAC

TELEFON: (018) 810-376
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U NIŠU
18410 DOLJEVAC
DOLJEVAC BB

ODELJENJE SUDA U DOLJEVCU

TELEFON: (018) 810-058
E-mail: szpdoljevac@gmail.com
Sajt: www.ni.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRIMA NOTA
18410 DOLJEVAC
VUKA KARADŽIĆA 81

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI POSLOVI

TELEFON: (018) 4100-054
E-mail: primanota.doo@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18410 DOLJEVAC

FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG, ISPOSTAVA DOLJEVAC

TELEFON: (018) 810-062
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18410 DOLJEVAC
NIKOLE TESLE 121

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI DOLJEVAC

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SEMENARNA
18410 DOLJEVAC
BULEVAR NIKOLE TESLE 9

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO NIŠ

TELEFON: (018) 209-228

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIKA-PROMET
18410 DOLJEVAC
DOLJEVAC BB

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO

TELEFON: (018) 811-078

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIVERZAL
18410 DOLJEVAC
DOLJEVAC BB

SERVIS I PROMET BIRO OPREME

TELEFON: (018) 231-778
E-mail: birouniverzal@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOGRADNJA
18410 DOLJEVAC
PUKOVAC BB

DOO ZA ISKOP I PRERADU PESKA
SEPARACIJA I PRERADA PESKA, PROIZVODNJA I ISPORUKA BETONA SA PUMPOM ZA BETON

TELEFON/TELEFAKS: (018) 813-622

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: