PREKRŠAJNI SUD U POŽAREVCU
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 93

ODELJENJE SUDA U ŽABARIMA

TELEFON: (012) 250-243

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 1

FILIJALA ZA BRANIČEVSKI OKRUG, ISPOSTAVA ŽABARI

TELEFON: (012) 250-522
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 93/1

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽABARI

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANSKOP
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 11

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE DOO

BENZINSKA PUMPA: (012) 250-606
E-mail: transkopdoo2016@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽABARI
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 103TELEFON: (012) 250-130
E-mail: turisticka.zabari@gmail.com
Sajt: www.zabari.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA ŽABARI
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 36

DOO ŽABARI

VETERINARSKA AMBULANTA: (012) 250-220

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOĆNO-LOZNI RASADNIK
12374 ŽABARI
KNEZA MILOŠA 1

AD ZA PROIZVODNJU VOĆNOG SADNOG MATERIJALA SVIH VRSTA

CENTRALA: (012) 250-155

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: