OPŠTINA ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
TRG OSLOBOĐENJA 1TELEFON: (012) 7643-153
E-mail: opstinazagubica@beotel.net
Sajt: www.zagubica.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U POŽAREVCU
12320 ŽAGUBICA
TRG OSLOBOĐENJA 6

SUDSKA JEDINICA U ŽAGUBICI

CENTRALA: (012) 643-586
Sajt: www.po.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEKARSKA KUĆA POPOVIĆ
12320 ŽAGUBICA
TRG JOVANA ŠERBANOVIĆA BB

SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA

TELEFON: (012) 643-852

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
12320 ŽAGUBICA
PARTIZANSKA BB

EKSPOZITURA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 643-233
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
12320 ŽAGUBICA
KRALJA MILANA 17

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 643-102
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U POŽAREVCU
12320 ŽAGUBICA
TRG OSLOBOĐENJA 1

ODELJENJE SUDA U ŽAGUBICI

TELEFON: (012) 7643-243

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO HOMOLJE ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
KRALJA MILANA 25

DOO ZA RADIO I TELEVIZIJSKE AKTIVNOSTI

TELEFON: (012) 643-388

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
12320 ŽAGUBICA
NIKOLE PAŠIĆA 22

FILIJALA ZA BRANIČEVSKI OKRUG, ISPOSTAVA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 643-160
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
12320 ŽAGUBICA
HOMOLJSKA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽAGUBICA

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RIBNJAK RM-MLAVA
12320 ŽAGUBICA
CARA DUŠANA 27

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PRERADU I PROMET RIBE PASTRMSKI RIBNJAK RM-MLAVA AD

TELEFON/TELEFAKS: (012) 643-125

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SATURN
12320 ŽAGUBICA
KNEZA MIHAJLA 7

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I POSREDOVANJE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (012) 643-440

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
12320 ŽAGUBICA
HOMOLJSKA 36

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO SEVERNI KUČAJ KUČEVO, ŠUMSKA UPRAVA ŽAGUBICA

TELEFON: (012) 643-432
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
PARTIZANSKA BBTELEFON: (012) 643-232

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA ŽAGUBICA
12320 ŽAGUBICA
ŽAGUBICA BB

DOO ŽAGUBICA

TELEFON/TELEFAKS: (012) 7643-120

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: