PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18412 ŽITORAĐA
TOPLIČKIH HEROJA 53

EKSPOZITURA ŽITORAĐA

TELEFON: (027) 8362-010
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18412 ŽITORAĐA
TOPLIČKIH HEROJA 53

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA ŽITORAĐA

TELEFON: (027) 8362-120
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U NIŠU
18412 ŽITORAĐA
TOPLIČKIH HEROJA 10

ODELJENJE SUDA U ŽITORAĐI

TELEFON: (027) 8362-072
Sajt: www.ni.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PWW LESKOVAC
18412 ŽITORAĐA
TOPLIČKIH HEROJA 22

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO LESKOVAC, PJ ŽITORAĐA

TELEFON/TELEFAKS: (027) 8362-385
Sajt: www.pww.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18412 ŽITORAĐA
VOJVODE MIŠIĆA 49-A

FILIJALA ZA TOPLIČKI OKRUG, ISPOSTAVA ŽITORAĐA

TELEFON: (027) 8362-114
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18412 ŽITORAĐA
TOPLIČKI HEROJI 53

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI ŽITORAĐA

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STANISAVLJEVIĆ-992
18412 ŽITORAĐA
RATKA PAVLOVIĆA 1

OSTALI ZAVRŠNI RADOVI
SVE VRSTE RADOVA SA KAMENOM

MOBILNI TELEFON: 062 8506-643
E-mail: aleksandars598@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHOD MM
18412 ŽITORAĐA
DOBRIČKA BB

OD ZA TEHNIČKE PREGLEDE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA MEROŠINA, PJ ŽITORAĐA

TELEFON: (027) 8362-980

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOPLICA GRADNJA
18412 ŽITORAĐA
LUKOMIR BB

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA

MOBILNI TELEFON: 063 8362-916
E-mail: toplicagradnja@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA ŽITORAĐA
18412 ŽITORAĐA
ŽITORAĐA BBTELEFON: (027) 8362-149

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VITOM
18412 ŽITORAĐA
MILOŠA OBILIĆA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU MLINSKO PEKARSKIH PROIZVODA OD

TELEFON: (027) 8362-146

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: