NEGAL COMPANY
32250 IVANJICA
BRAĆE SIMIĆ 38

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA MONTAŽNIH OBJEKATA, PVC I ALU STOLARIJE

TELEFON: (032) 651-388
E-mail: office@montaznekuce-negal.com
Sajt: www.montaznekuce-negal.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA IVANJICA
32250 IVANJICA
VENJAMINA MARINKOVIĆA 1TELEFON: (032) 664-760
E-mail: soivanjica@ivanjica.gov.rs
Sajt: www.ivanjica.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U POŽEGI
32250 IVANJICA
BOŠKA PETROVIĆA 9

SUDSKA JEDINICA U IVANJICI


CENTRALA: (032) 662-390
Sajt: www.pz.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

P.S. FASHION DESIGN
32250 IVANJICA
JAVORSKA 13

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO ČAČAK, PRODAJNO MESTO IVANJICA
MODNA KUĆA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŽENSKE MODNE KONFEKCIJE

MOBILNI TELEFON: 069 5551-561
Sajt: www.psfashion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEGAZ
32250 IVANJICA
MILINKA KUŠIĆA 106/1

DOO IVANJICA

AUTOBUSKA STANICA: (032) 661-159

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PINK-D
32250 IVANJICA
SIVČINA BB

SZR PROIZVODNJA MONTAŽNIH KUĆA

TELEFON/TELEFAKS: (032) 661-800
E-mail: rudak@pink-d.co.rs
Sajt: www.pink-d.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
32250 IVANJICA
VENIJAMINA MARINKOVIĆA 3

FILIJALA IVANJICA

TELEFON: (032) 661-446
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
32250 IVANJICA
VENIJAMINA MARINKOVIĆA 10

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA IVANJICA

TELEFON: (032) 661-053
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U POŽEGI
32250 IVANJICA
BOŠKA PETROVIĆA 9

ODELJENJE SUDA U IVANJICI

TELEFON/TELEFAKS: (032) 662-029

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROLETER
32250 IVANJICA
MILINKA KUŠIĆA 108

AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČARAPA

CENTRALA: (032) 662-518
E-mail: proleterad@eunet.rs
Sajt: www.proleter.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
32250 IVANJICA
VENJAMINA MARINKOVIĆA 16

FILIJALA ZA MORAVIČKI OKRUG, ISPOSTAVA IVANJICA

TELEFON: (032) 628-028
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
32250 IVANJICA
VENIJAMINA MARINKOVIĆA 3

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI IVANJICA

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RISTIĆ CENTAR
32250 IVANJICA
ĐURIĆA PUT BB PRILIKE

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SERVIS, PROMET I TRANSPORT RISTIĆ DOO
SERVISNO REMONTNI CENTAR MERCEDESOVIH VOZILA

TELEFON: (032) 5642-101
E-mail: office@ristic.rs
Sajt: www.ristic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SBB
32250 IVANJICA
MIĆE MATOVIĆA 26

SERBIA BROADBAND-SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD, PJ IVANJICA
NACIONALNI OPERATER KABLOVSKE TELEVIZIJE NA TERITORIJI SRBIJE

KONTAKT CENTAR ZA PRIVATNE KORISNIKE: (032) 19-900
Sajt: www.sbb.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU IVANJICA
32250 IVANJICA
13. SEPTEMBAR 78

PREVENCIJA, LEČENJE I REHABILITACIJA BOLESTI KRVI

CENTRALA: (032) 662-260
E-mail: dirzavod@eunet.rs
Sajt: www.sbivanjica.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: