OPŠTINA KNIĆ
34240 KNIĆ
CENTAR BBTELEFON: (034) 510-113
E-mail: opstina@knic.rs
Sajt: www.knic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA VUK KARADŽIĆ
34240 KNIĆ
KNIĆ BBTELEFON: (034) 510-975

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
34240 KNIĆ
GLAVNA BB

EKSPOZITURA KNIĆ

TELEFON: (034) 510-117
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA KNIĆ

TELEFON: (034) 511-018
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U KRAGUJEVCU
34240 KNIĆ
KNIĆ BB ZGRADA OPŠTINE KNIĆ

ODELJENJE KNIĆ

TELEFON/TELEFAKS: (034) 510-141
E-mail: szpknic@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAPP ZASTAVA
34240 KNIĆ
SALAŠI GRABOVAC

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA I PROMET MAŠINA, OPREME I DELOVA U SASTAVU RAPP MARINE GROUP NORVEŠKA

TELEFON: (034) 240-920
E-mail: office@rappzastava.com
Sajt: www.rappmarine.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAVNI GAJ
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (034) 510-349

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
34240 KNIĆ

FILIJALA ZA ŠUMADIJSKI OKRUG, ISPOSTAVA KNIĆ

TELEFON: (034) 510-152
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI KNIĆ

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA KNIĆ

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (034) 19-771

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KNIĆ
34240 KNIĆTELEFON: (034) 510-115
E-mail: turizam@knic.rs
Sajt: www.knicturizam.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
34240 KNIĆ
KNIĆ BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA KNIĆ

TELEFON: (034) 510-315
Sajt: www.zeleznicesrbije.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: