OPŠTINA KNJAŽEVAC
19350 KNJAŽEVAC
MILOŠA OBILIĆA 1TELEFON: (019) 732-730
E-mail: soknjazevac@mts.rs
Sajt: www.knjazevac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNA ŠKOLA MLADOST
19350 KNJAŽEVAC
BORE STANKOVIĆA BBTELEFON: (019) 731-620

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U ZAJEČARU
19350 KNJAŽEVAC
KEJ DIMITRIJA TUCOVIĆA 5

SUDSKA JEDINICA KNJAŽEVAC

CENTRALA: (019) 731-402
E-mail: osudknjazevac@gmail.com
Sajt: www.zajecar.sudovi.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PC & GAMES
19350 KNJAŽEVAC
KNJAZA MILOŠA 14

RADNJA ZA IZRADU I POPRAVKU RAČUNARA, PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I USLUGE
PRODAVNICA I SERVIS U KNJAŽEVCU

TELEFON/TELEFAKS: (019) 731-987
E-mail: pcandgamesmp1@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PIRAMIDA
19350 KNJAŽEVAC
KNJAZA MILOŠA 35

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (019) 732-117

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PLASTOMET
19350 KNJAŽEVAC
BRANKA RADIČEVIĆA 2

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREDMETA OD PLASTIČNE MASE, OBUĆE I ALATA DOO

TELEFON: (019) 730-880

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PODVIS KBC
19350 KNJAŽEVAC
DOBRIVOJA RADOSAVLJEVIĆA 48

DOO ZA PROIZVODNJU KOTLOVA, BOJLERA I CISTERNI

TELEFON: (019) 731-002
Sajt: www.podvisterm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PODVIS-TERM
19350 KNJAŽEVAC
DOBRIVOJA RADOSAVLJEVIĆA 146

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TERMIČKE I TEHNIČKE OPREME I MAŠINA
KOTLOVI, BOJLERI, REZERVOARI, EKSPANZIONE POSUDE, SOLARNE SUŠARE, MAŠINE ZA IZRADU GRAĐEVINSKE ARMATURE

CENTRALA: (019) 731-002
E-mail: podvis@sezampro.rs
Sajt: www.podvisterm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA KNJAŽEVAC
19350 KNJAŽEVAC
KNJAZA MILOŠA 75

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON/TELEFAKS: (019) 730-888
Sajt: www.psss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
19350 KNJAŽEVAC
NJEGOŠEVA 2

FILIJALA KNJAŽEVAC

TELEFON: (019) 732-957
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19350 KNJAŽEVAC
KEJ DIMITRIJA TUCOVIĆA 1

JAVNO PREDUZEĆE BEOGRAD, POŠTA KNJAŽEVAC

TELEFON: (019) 731-139
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREDUZEĆE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I IZGRADNJU OPŠTINE KNJAŽEVAC
19350 KNJAŽEVAC
KEJ DIMITRIJA TUCOVIĆA 30

JAVNO PREDUZEĆE

TELEFON: (019) 731-533
E-mail: direkcija@razvoj.rs
Sajt: www.razvoj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ZAJEČARU
19350 KNJAŽEVAC
KEJ DIMITRIJA TUCOVIĆA 5

ODELJENJE SUDA U KNJAŽEVCU

TELEFON: (019) 733-017
E-mail: prsudknjaz@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
19350 KNJAŽEVAC
LOLE RIBARA 26

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ KNJAŽEVAC

TELEFON: (019) 730-754
E-mail: knjazevac@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAZVOJ
19350 KNJAŽEVAC
KEJ DIMITRIJA TUCOVIĆA 30

JAVNO PREDUZEĆE ZA RAZVOJ, URBANIZAM I IZGRADNJU

CENTRALA: (019) 731-015
E-mail: direkcija@razvoj.rs
Sajt: www.razvoj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: