NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 66

ISPOSTAVA LEBANE

TELEFON: (016) 843-183
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NIN-TRAVEL
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 93

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (016) 843-332

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA LEBANE
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 116TELEFON: (016) 843-710
E-mail: info@lebane.org.rs
Sajt: www.lebane.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U LESKOVCU
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 118

SUDSKA JEDINICA U LEBANU

CENTRALA: (016) 843-531
Sajt: www.le.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
16230 LEBANE
CARA DUŠANA BB

EKSPOZITURA LEBANE

TELEFON: (016) 843-171
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 99

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA LEBANE

TELEFON: (016) 843-049
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U LESKOVCU
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 118

ODELJENJE SUDA U LEBANU

TELEFON: (016) 843-101

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PWW LESKOVAC
16230 LEBANE
19. AVGUSTA 1

DOO LESKOVAC, PJ LEBANE

TELEFON/TELEFAKS: (016) 847-155
Sajt: www.pww.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PWW LESKOVAC
16230 LEBANE
19. AVGUSTA 1

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO LESKOVAC, PJ LEBANE

TELEFON/TELEFAKS: (016) 847-155
Sajt: www.pww.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 55

FILIJALA ZA JABLANIČKI OKRUG, ISPOSTAVA LEBANE

TELEFON: (016) 843-957
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 116

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI LEBANE

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RTV CARIČIN GRAD
16230 LEBANE
KONJINO BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

RADIO I TELEVIZIJA: (016) 846-468
E-mail: rtvcglebane@yahoo.com
Sajt: www.rtvcaricingrad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SLAVICA
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 127

TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA

TELEFON: (016) 846-430

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
16230 LEBANE
CARA DUŠANA BB

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO ŠUMA LESKOVAC, ŠUMSKA UPRAVA LEBANE

TELEFON: (016) 843-517
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
16230 LEBANE
CARA DUŠANA 99

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA LEBANE

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (016) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: