VAMAL GRUPA
16000 LESKOVAC
TOME KOSTIĆA 156

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO BEOGRAD, PJ LESKOVAC
PRODAJA I SERVIS AKUMULATORA I BATERIJA POZNATIH SVETSKIH I DOMAĆIH PROIZVOĐAČA

TELEFON: (016) 3100-007
E-mail: akumulatorivelko@gmail.com
Sajt: www.vamalgrupa.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VANAS
16000 LESKOVAC
KRALJA PETRA I 108

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD, POSLOVNI OGRANAK LESKOVAC
TRGOVINA NA VELIKO I MALO GRAĐEVINSKIM MATERIJALOM

TELEFON: (016) 216-208
Sajt: www.vanas.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
NIŠKA 40

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (016) 221-603

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIKTORIJA DOM
16000 LESKOVAC
RADE ŽUNIĆA BB

GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (016) 228-020
E-mail: viktorijadomleskovac@gmail.com
Sajt: www.viktorija.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VILA MITIĆ
16000 LESKOVAC
3. SRPSKE UDARNE BRIGADE 1

MEDIA SPA WELLNESS CENTAR

TELEFON: (016) 218-036
E-mail: vilamitic@gmail.com
Sajt: www.vilamitic.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
VLADE JOVANOVIĆA 8TELEFON: (016) 254-961
E-mail: mail@vpsle.edu.rs
Sajt: www.vpsle.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISOKA TEHNOLOŠKO UMETNIČKA STRUKOVNA ŠKOLA
16000 LESKOVAC
VILEMA PUŠMANA 17TELEFON: (016) 242-569
E-mail: vsstle@open.telekom.rs
Sajt: www.vsstle.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO U LESKOVCU
16000 LESKOVAC
PANA ĐUKIĆA 13TELEFON: (016) 253-810

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIŠI SUD U LESKOVCU
16000 LESKOVAC
PANA ĐUKIĆA 13CENTRALA: (016) 250-313
E-mail: uprava@le.vi.sud.rs
Sajt: www.visisudleskovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VODOVOD
16000 LESKOVAC
PANA ĐUKIĆA 14

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (016) 245-108
E-mail: office@vodovodle.rs
Sajt: www.vodovodle.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VUNIL
16000 LESKOVAC
VILJEMA PUŠMANA 19

DOO VUNARSKI INSTITUT
ISTRAŽIVANJE, UNAPREĐENJE, KONTROLA KVALITETA, PROIZVODNJA

CENTRALA: (016) 242-801

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

W-KARGOLES
16000 LESKOVAC
28. MARTA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (016) 241-766

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
16000 LESKOVAC
JUŽNOMORAVSKIH BRIGADA 43

ADO BEOGRAD, EKSPOZITURA LESKOVAC

TELEFON/TELEFAKS: (016) 255-981
E-mail: wso.leskovac@wiener.co.rs
Sajt: www.wiener.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WOBY HAUS
16000 LESKOVAC
MLINSKA 146

DOO ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT NOVI SAD
PRODAJA RUČNOG, ELEKTRIČNOG I BAŠTENSKOG ALATA, OPREME I PRIBORA

TELEFON: (016) 260-450
E-mail: leskovac@wobyhaus.co.rs
Sajt: www.wobyhaus.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

XACE.PRO
16000 LESKOVAC
LEPŠE STAMENKOVIĆ 82

AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT POSLOVE
POSREDOVANJE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA STUDENATA U AMERICI

MOBILNI TELEFON: 063 404-899
E-mail: xaceworkandtravel@gmail.com
Sajt: www.xace.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: