DELTA EXPORT-IMPORT
16000 LESKOVAC
VLADE ĐORĐEVIĆA 2

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
PROIZVODNJA PARFEMA, KOZMETIČKIH I TOALETNIH PREPARATA

TELEFON: (016) 252-986

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELTA GRAF
16000 LESKOVAC
ĐORĐA STAMENKOVIĆA 1-I

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I POSREDOVANJE DOO
STUDIO ZA DIGITALNU ŠTAMPU

TELEFON: (016) 223-549
E-mail: info@deltagraf.com
Sajt: www.deltagraf.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELTA S
16000 LESKOVAC
BORE STANKOVIĆA 17

TRGOVINSKO PREDUZEĆE EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (016) 234-250
E-mail: deltasle@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DKL COMPANY
16000 LESKOVAC
BULEVAR OSLOBOĐENJA 140

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO

TELEFON: (016) 3440-445
E-mail: dkl.com@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DODER
16000 LESKOVAC
BOŽIDARA VELIČKOVIĆA 94-D

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

TELEFON: (016) 235-800
E-mail: doder.le@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM
16000 LESKOVAC
LESKOVAČKOG ODREDA 4

JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE

TELEFON: (016) 213-216
Sajt: www.jpdomleskovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DOM ZDRAVLJA LESKOVAC
16000 LESKOVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 116CENTRALA: (016) 252-500

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DONNA VET
16000 LESKOVAC
RADE KONČARA 16

VETERINARSKA APOTEKA

MOBILNI TELEFON: 063 1182-875
E-mail: suzanamitkovic@hotmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRVOPROMET
16000 LESKOVAC
1. MAJA 130

DOO PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, PROIZVODNJU I TRANSPORT

CENTRALA: (016) 242-556
E-mail: drvopromet.leskovac@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DRŽAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
16000 LESKOVAC
BLAGOJA NIKOLIĆA 1

ODELJENJE U LESKOVCU

TELEFON: (016) 215-821
Sajt: www.dpb.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUBOČICA-PROJEKT
16000 LESKOVAC
JUŽNOMORAVSKIH BRIGADA ZC 2/1

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING DOO

TELEFON: (016) 250-502

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUNAV OSIGURANJE
16000 LESKOVAC
MOŠE PIJADE 12

ADO BEOGRAD, GLAVNA FILIJALA LESKOVAC

TELEFON: (016) 250-335
E-mail: leskovac@dunav.com
Sajt: www.dunav.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DUVAN
16000 LESKOVAC
JUŽNOMORAVSKIH BRIGADA 83

AD PREDUZEĆE ZA PROMET NA MALO KNJIŽARSKE, DUVANSKE I DRUGE MEŠOVITE ROBE

DIREKTOR: (016) 212-802

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EDUKACIONI CENTAR LESKOVAC
16000 LESKOVAC
MASARIKOV TRG 32TELEFON: (016) 215-413
E-mail: edcentar@gmail.com
Sajt: www.nvo.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

EISM
16000 LESKOVAC
ILIJE STRELA P+6

ELEKTRO INDUSTRIJSKA SERVISNA MREŽA AD BEOGRAD, TEHNIČKI SERVIS LESKOVAC

TELEFON: (016) 213-243
Sajt: www.eism.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: