BIO DRY-S
15300 LOZNICA
PARTIZANSKA 25

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO


E-mail: biodry.s@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BIROS
15300 LOZNICA
SLOBODANA PENEZIĆA 3

DOO ZA PROMET I PREVOZ ROBE, USLUGE I UGOSTITELJSTVO

TELEFON: (015) 882-611

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BLAUMIX
15300 LOZNICA
KLUBAČKA 1

DOO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
OVLAŠĆENI PRODAVAC KEMA PROIZVODA
PRODAJA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA

TELEFON: (015) 891-889

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

BORO TRGOVINA
15300 LOZNICA
ZAJAČKI PUT BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (015) 874-311

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CELVLAKNO
15300 LOZNICA
GRADILIŠTE BB

HOLDING KOMPANIJA AD ZA PROIZVODNJU CELVLAKNA

TELEFON: (015) 874-411

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA KULTURU VUK KARADŽIĆ
15300 LOZNICA
SAVE KOVAČEVIĆA 1TELEFON: (015) 882-718

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
15300 LOZNICA
BULEVAR DOSITEJA OBRADOVIĆA BBTELEFON: (015) 889-057

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CHABROS
15300 LOZNICA
ZAOBILAZNI PUT BB

DRVNA INDUSTRIJA DOO

TELEFON: (015) 811-668

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

CRVENI KRST SRBIJE
15300 LOZNICA
MARIJE BURSAĆ 1

OPŠTINSKI ODBOR LOZNICA

TELEFON: (015) 891-649

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DDOR NOVI SAD
15300 LOZNICA
VOJVODE MIŠIĆA 4

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE NOVI SAD, EKSPOZITURA LOZNICA

TELEFON: (015) 877-755
Sajt: www.ddor.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELFIN PUTOVANJA
15300 LOZNICA
SVETOG SAVE 11

DOO TURISTIČKO PREDUZEĆE ŠABAC
TURISTIČKA AGENCIJA LOZNICA

TELEFON: (015) 882-504
E-mail: svarogm@inffo.net
Sajt: www.delfinputovanja.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DELTA MEDIC
15300 LOZNICA
VLADISLAVA BRONJEVSKOG 23

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO
PRODAJA ORTOPEDSKIH POMAGALA I SLUŠNIH APARATA, REGIONALNI ZASTUPNIK SIEMENS

TELEFON: (015) 877-733
E-mail: info@deltamedic.rs
Sajt: www.deltamedic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DEMETRA
15300 LOZNICA
HAJDUK STANKA 9-A

SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

TELEFON: (015) 877-047
E-mail: orddemetra@yahoo.com
Sajt: www.ginekologijademetra.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DENIBA
15300 LOZNICA
SKADARSKA 2

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, INŽENJERING I EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (015) 875-800
E-mail: denibadoo@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

DETEKS
15300 LOZNICA
GENERALA JURIŠIĆA 9

DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (015) 872-063

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: