LABUD
32230 GUČA
ZELENA PIJACA

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (032) 854-371

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
32230 GUČA
TRG SLOBODE 1

ISPOSTAVA GUČA

TELEFON: (032) 854-225
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U ČAČKU
32230 GUČA
BOGDANA KAPELANA 3

SUDSKA JEDINICA U GUČI

CENTRALA: (032) 854-203
E-mail: sudguca@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
32230 GUČA
PROTE GUČANINA 7

EKSPOZITURA GUČA

TELEFON: (032) 854-243
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
32230 GUČA
BOGDANA KAPELANA 3

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA GUČA

TELEFON: (032) 854-525
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U ČAČKU
32230 GUČA
BOGDANA KAPELANA 3

ODELJENJE SUDA U GUČI

TELEFON/TELEFAKS: (032) 854-378
E-mail: prekrsajguca@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
32230 GUČA
PROTE GUČANINA 7

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI GUČA-LUČANI

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SOLANUM KOMERC
32230 GUČA
REPUBLIKE BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET SEMENSKOG I MERKANTILNOG KROMPIRA DOO

TELEFON: (032) 855-422

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE LUČANI DRAGAČEVO
32230 GUČA
TRG SLOBODE BBTELEFON/TELEFAKS: (032) 855-866
E-mail: info@turizamdragacevo.org
Sajt: www.turizamdragacevo.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIDE
32230 GUČA
REPUBLIKE 94

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (032) 854-316

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: