JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE MAJDANPEK
19250 MAJDANPEK
ŠAŠKA 5TELEFON: (030) 581-025
E-mail: jpputevi@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNO PREDUZEĆE ZA STAMBENE USLUGE
19250 MAJDANPEK
SVETOG SAVE 31TELEFON: (030) 581-580
E-mail: info@jpstambeno.rs
Sajt: www.jpstambeno.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
19250 MAJDANPEK
28. MARTA 2

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA MAJDANPEK

TELEFON: (030) 582-100
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALAC
19250 MAJDANPEK
ŠAŠKA 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (030) 582-382
E-mail: komunalacmajdanpek@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MAJDANPEK
19250 MAJDANPEK
ŠAŠKA 5

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE ENERGIJE

TELEFON: (030) 588-271
E-mail: jkpmajdanpek@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MIRNO MORE
19250 MAJDANPEK
NIKOLE TESLE 18

TURISTIČKA AGENCIJA

TELEFON: (030) 581-029
E-mail: moremirno@gmail.com
Sajt: www.moremirno.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
19250 MAJDANPEK
ŠAŠKA 5

ISPOSTAVA MAJDANPEK

TELEFON: (030) 581-281
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA MAJDANPEK
19250 MAJDANPEK
SVETOG SAVE BBCENTRALA: (030) 581-140
E-mail: predsednistvo@opstinamajdanpek.rs
Sajt: www.majdanpek.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U NEGOTINU
19250 MAJDANPEK
TRG OSLOBOĐENJA BB

SUDSKA JEDINICA U MAJDANPEKU

TELEFON: (030) 581-218
Sajt: www.ne.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAULONIJA MAJDANPEK
19250 MAJDANPEK
HOMOLJSKA 41

USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA ZA SEČU DRVEĆA I DRUGE USLUGE

TELEFON: (030) 583-068
E-mail: jovanovicmiki67@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
19250 MAJDANPEK
ŠAŠKA 1

EKSPOZITURA MAJDANPEK

TELEFON: (030) 582-863
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
19250 MAJDANPEK
KAPETANSKA 44

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA MAJDANPEK

TELEFON: (030) 581-643
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U NEGOTINU
19250 MAJDANPEK
TRG OSLOBOĐENJA BB

ODELJENJE SUDA U MAJDANPEKU

TELEFON: (030) 581-885

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
19250 MAJDANPEK
INDUSTRIJSKA ZONA BB DEBELI LUG

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ MAJDANPEK

TELEFON: (030) 570-245
E-mail: majdanpek@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO TELEVIZIJA MAJDANPEK
19250 MAJDANPEK
NIKOLE TESLE 2-4

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (030) 588-635
E-mail: info@rtvmajdanpek.com
Sajt: www.rtvmajdanpek.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: