KLAS PEK
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA BB

DOO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

TELEFON: (018) 4892-459

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 29

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA MEROŠINA

TELEFON: (018) 4891-338
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LOVAČKO UDRUŽENJE MALI JASTREBAC
18252 MEROŠINA
BILJEG BBTELEFON: (018) 897-035

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 7

ISPOSTAVA MEROŠINA

TELEFON: (018) 4892-021
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBLAČINSKA VIŠNJA
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 17

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (018) 4892-034

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA MEROŠINA
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 17TELEFON: (018) 4892-023
E-mail: opstinamerosina@gmail.com
Sajt: www.merosina.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 15

EKSPOZITURA MEROŠINA

TELEFON: (018) 4891-321
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 11

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA NIŠKA BANJA

TELEFON: (018) 4892-011
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U NIŠU
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 7

ODELJENJE SUDA U MEROŠINI

TELEFON: (018) 4892-287
E-mail: oozpmerosina@open.telekom.rs
Sajt: www.ni.pk.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 11

FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG, ISPOSTAVA MEROŠINA

TELEFON: (018) 4892-064
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
18252 MEROŠINA
CARA LAZARA 17

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI MEROŠINA

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ROŽINA KOMERC
18252 MEROŠINA
ROŽINA BB

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO, OTKUP, UVOZ-IZVOZ DOO
OTKUP POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PLODOVA I TRGOVINA NA VELIKO I MALO

TELEFON: (018) 892-344

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHOD MM
18252 MEROŠINA
NIŠKA 33-B

ORTAČKO DRUŠTVO ZA TEHNIČKE PREGLEDE I SERVISIRANJE MOTORNIH VOZILA

TELEFON: (018) 4891-490
E-mail: tehodmm@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRAFFIX
18252 MEROŠINA
ALEKSANDROVO BB

DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ORTOPEDSKI IMPLANTANTI

TELEFON: (018) 285-525
E-mail: trafix@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: