TAŽEKS
31320 NOVA VAROŠ
BABIĆA BRDO BB

DOO ZA TRGOVINU, GRADNJU I USLUGE
PRENOĆIŠTE ZLATARSKI GLASNIK

TELEFON: (033) 65-500
E-mail: zlatarskizlatnik@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEHNIČKA ŠKOLA NOVA VAROŠ
31320 NOVA VAROŠ
PROTE JEVSTATIJA 26TELEFON: (033) 61-150

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRGOPROM-BOŠNJAKOVIĆ
31320 NOVA VAROŠ
6. SEPTEMBRA 7

PROIZVODNO-PROMETNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (033) 62-086

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA ZLATAR
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 36TELEFON: (033) 2612-621
Sajt: www.zlatar.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UZOR
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 94

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 63-058

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VAROŠANKA
31320 NOVA VAROŠ
DRMANOVIĆI BB

DOO ZA PRERADU I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA GOSTUN
PROIZVODNJA I PROMET PEČURAKA, OTKUP I PRODAJA ŠUMSKIH PLODOVA, PRERADA VOĆA I POVRĆA

TELEFON: (033) 685-543
E-mail: varosankadoo@gmail.com
Sajt: www.varosanka.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VES KOMERC
31320 NOVA VAROŠ
BOŽETIĆI BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (033) 61-058

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VIA COMPUTERS
31320 NOVA VAROŠ
KARAĐORĐEVA 84

AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U TRGOVINI
SERVIS, MALOPRODAJA I VELEPRODAJA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

MOBILNI TELEFON: 064 6108-280

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VISKOM
31320 NOVA VAROŠ
MAJORA ILIĆA 55

ORTAČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE
OTKUP MLEKA I PROIZVODNJA ZLATARSKOG SIRA I KAJMAKA

MOBILNI TELEFON: 069 655-903

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VORS-KOMPANI
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 134

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZELENIKA PLUS
31320 NOVA VAROŠ
AKMAČIĆI BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON/TELEFAKS: (033) 64-147
E-mail: zelenika@verat.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA UVAC
31320 NOVA VAROŠ
BOŽETIĆI BBTELEFON: (033) 61-200

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZGIB
31320 NOVA VAROŠ
BRDO BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA REZANE GRAĐE, IZRADA DRVENIH VIKEND KUĆA I BRVNARA, IZVOĐENJE ZEMLJANIH RADOVA U NISKOGRADNJI I PRODAJA OGREVNOG DRVETA

TELEFON: (033) 64-464
E-mail: zgib.zlatar@hotmail.com
Sajt: www.batakovic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATAR
31320 NOVA VAROŠ
SVETOG SAVE 9

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, USLUGE, TURIZAM, PROIZVODNJU I PROMET

TELEFON: (033) 61-998

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATAR-ŠPED
31320 NOVA VAROŠ
VRANEŠA BB

PREDUZEĆE ZA TRANSPORT, TRGOVINU, UVOZ-IZVOZ DOO
PROIZVODNJA DRVNOG PELETA PO EVROPSKIM NORMAMA I STANDARDIMA

TELEFON: (033) 86-220
E-mail: office@zlatarsped.com
Sajt: www.idealpellet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: