ZLATARKA
31320 NOVA VAROŠ
KOMARANI BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PRERADU MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA DOO

TELEFON: (033) 685-290
E-mail: mlekarazlatarka@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATARPLAST
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

AD ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA
PRERADA PLASTIKE, GUME, OTKUP I PRERADA VOĆA

GENERALNI DIREKTOR: (033) 61-370
E-mail: office@zlatarplast.co.rs
Sajt: www.zlatarplast.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZLATARPLAST KONZORCIJUM
31320 NOVA VAROŠ
BISTRICA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 61-370
Sajt: www.zlatarplast.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ČOLANIĆ
31320 NOVA VAROŠ
RAJKA RAJANOVIĆA 35

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 2100-754

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: