MOBILE TOWN
36300 NOVI PAZAR
JUGOVIĆA 23

PRODAJA TELEKOMUNIKACIONE OPREME

TELEFON: (020) 602-381
E-mail: kucevicf@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MODERNSTAN INVEST
36300 NOVI PAZAR
KEJ 37. SANDŽAČKE DIVIZIJE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (020) 322-314
E-mail: dzenisa.c@modernstaninvest.com
Sajt: www.modernstaninvest.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MOTEL RAS
36300 NOVI PAZAR
PAZARIŠTE BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I SPOLJNU TRGOVINU LIPA NOVI PAZAR
MOTEL SA 2 ZVEZDICE

TELEFON: (020) 361-578
E-mail: pazariste@ad-lipa.rs
Sajt: www.pazariste.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MS MELCOMI TRADING
36300 NOVI PAZAR
RUĐERA BOŠKOVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (020) 420-409

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

MUJEN
36300 NOVI PAZAR
RADNIČKA 13

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (020) 317-724
E-mail: office@mujen.rs
Sajt: www.mujen.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

N SPORT
36300 NOVI PAZAR
28. NOVEMBRA 52

DOO BEOGRAD-ZEMUN, PJ NOVI PAZAR
TRGOVINA NA MALO SPORTSKOM OPREMOM, ODEĆOM I OBUĆOM

TELEFON/TELEFAKS: (020) 332-740
E-mail: novipazar@n-sport.net
Sajt: www.n-sport.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
36300 NOVI PAZAR
ŠABANA KOČE 18

FILIJALA NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 330-000
Sajt: www.nsz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NACIONALNI SAVET BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
36300 NOVI PAZAR
28. NOVEMBRA BBTELEFON: (020) 315-608
E-mail: glavni.ured@bnv.org.rs
Sajt: www.bnv.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ND-NEĆKO BAU COMPANY DRAGOLOVČANIN
36300 NOVI PAZAR
DUBROVAČKA 422

DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON/TELEFAKS: (020) 360-130

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NERKO-PEŠTER
36300 NOVI PAZAR
SALIHBEGA RASOVCA 11

STR NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 332-681

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NESAL
36300 NOVI PAZAR
MIHAJLA PUPINA 4

PROIZVODNO TRGOVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA DŽINS ODEĆE I PRODAJA TEKSTILNIH MATERIJALA

TELEFON/TELEFAKS: (020) 315-280
E-mail: nesal@nesal.com
Sajt: www.nesal.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OBUĆA METRO
36300 NOVI PAZAR
AVNOJA BB

DOO VRBAS, PJ NOVI PAZAR
TRGOVINA NA MALO OBUĆOM

MOBILNI TELEFON: 062 8819-685
E-mail: novipazar@obucametro.rs
Sajt: www.obucametro.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OKRUŽNI ZATVOR
36300 NOVI PAZAR
OMLADINSKA 39-ATELEFON: (020) 315-240

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ON-EM MEBEL STOFF
36300 NOVI PAZAR
HADŽET BB

MEŠOVITO DRUŠTVO ZA EXPORT-IMPORT, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PRODAJA MEBL ŠTOFOVA NA VELIKO

TELEFON: (020) 391-120
E-mail: on.em.ms@gmail.com
Sajt: www.on-em.backabanat.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ORNAMENT
36300 NOVI PAZAR
ĐURĐEVI STUPOVI 53

SZTR ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU

TELEFON: (020) 420-320

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: