OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU
36300 NOVI PAZAR
ŽITNI TRG 16TELEFON: (020) 312-511
E-mail: uprava@np.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNO JAVNO TUŽILAŠTVO U NOVOM PAZARU
36300 NOVI PAZAR
ŽITNI TRG BBCENTRALA: (020) 313-983

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

P.S. FASHION DESIGN
36300 NOVI PAZAR
RIFATA BURDŽEVIĆA 21

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO ČAČAK, PRODAJNO MESTO NOVI PAZAR
MODNA KUĆA ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŽENSKE MODNE KONFEKCIJE

TELEFON: (020) 314-434
E-mail: naser.carovac@gmail.com
Sajt: www.psfashion.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANDA
36300 NOVI PAZAR
RAMIZA KOCE 8

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO

TELEFON: (020) 334-930

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PANSPORT
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 44

DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE VETERNIK, PRODAVNICA NOVI PAZAR
DISTRIBUCIJA DODATAKA ISHRANI I FITNESS OPREME

TELEFON: (020) 313-412
E-mail: novipazar@pansport.eu
Sajt: www.pansport.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PAZARSKI DRAGULJ
36300 NOVI PAZAR
DOJEVIĆE BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
HOTEL DRAGULJ

TELEFON/TELEFAKS: (020) 361-999
E-mail: office@hoteldragulj.rs
Sajt: www.hoteldragulj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEŠTER AGRO KLASTER
36300 NOVI PAZAR
7. JULI BB

UDRUŽENJE PRERAĐIVAČA MLEKA I PROIZVOĐAČA MLEČNIH PROIZVODA

TELEFON/TELEFAKS: (020) 332-700
E-mail: office@pesteragroklaster.com
Sajt: www.pesteragroklaster.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PEŠTER FOOD
36300 NOVI PAZAR
LUG BBMOBILNI TELEFON: 062 419-550
E-mail: info@pesterfood.org
Sajt: www.pesterfood.org

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PICCOLINO
36300 NOVI PAZAR
VOJKOVAČKA 128

KROJAČKO KONFEKCIJSKA RADNJA

TELEFON: (020) 383-350

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLET
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 230

DRUŠTVENO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJI PROMET I USLUŽNE DELATNOSTI
PROIZVODNJA HLEBA I PECIVA I PROMET PREHRAMBENOM ROBOM

TELEFON: (020) 313-811

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
7. JULA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (020) 337-800
E-mail: pss.novipazar@gmail.com
Sajt: www.psss.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
36300 NOVI PAZAR
AVNOJ-A BB

FILIJALA C NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 312-602
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
36300 NOVI PAZAR

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA NOVI PAZAR

POŠTA 1, 28. NOVEMBRA 55: (020) 332-130
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PPT-DELOVI
36300 NOVI PAZAR
MIHAJLA PUPINA BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU DELOVA ZA HIDRAULIKU AD

TELEFON: (020) 312-033

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U NOVOM PAZARU
36300 NOVI PAZAR
ŽITNI TRG 16TELEFON/TELEFAKS: (020) 311-820
E-mail: prekrsajnisudnp@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: