PREMIJA
36300 NOVI PAZAR
MUR BB

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
TRGOVINA NA VELIKO ROBOM ŠIROKE POTROŠNJE, MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ, UGOSTITELJSTVO

TELEFON: (020) 382-099
E-mail: office@premija.rs
Sajt: www.premija.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREMIJA INTERNATIONAL
36300 NOVI PAZAR
MUR BB

DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
TRGOVINA NA VELIKO ROBOM ŠIROKE POTROŠNJE, PREVOZ ROBE U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

DIREKTOR: (020) 389-430
E-mail: acif@premijain.rs
Sajt: www.premijain.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
36300 NOVI PAZAR
DIMITRIJA TUCOVIĆA BB CARINSKI TERMINAL

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 337-440
E-mail: npazar@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PROFI TECH
36300 NOVI PAZAR
DIMITRIJA TUCOVIĆA BB

TRGOVINSKO, PROIZVODNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO
UVOZ I DISTRIBUCIJA BELE TEHNIKE, TV, VIDEO, AUDIO I KLIMA UREĐAJA

TELEFON: (020) 318-530
E-mail: info@profitech.rs
Sajt: www.profitech.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RADIO TELEVIZIJA NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
STANE BAČANIN 29

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

CENTRALA: (020) 312-735
E-mail: direktor@rtvnp.rs
Sajt: www.rtvnp.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAPIDEX TRADE
36300 NOVI PAZAR
SAVE KOVAČEVIĆA 300

DOO PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I DORADU AUTODELOVA NOVI SAD, PREDSTAVNIŠTVO NOVI PAZAR
UVOZ I DISTRIBUCIJA REZERVNIH DELOVA ZA KAMIONE, AUTOBUSE I DRUGA KOMERCIJALNA VOZILA

TELEFON: (020) 315-156
Sajt: www.rapidex.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAŠKA HOLDING
36300 NOVI PAZAR
DIMITRIJA TUCOVIĆA 2

HOLDING KOMPANIJA AD

TELEFON: (020) 311-272

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA PRIVREDNA KOMORA KRALJEVO OJ NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 2

U SASTAVU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE

TELEFON: (020) 610-101
E-mail: nihad.medjedovic@pks.rs
Sajt: https://kraljevo.pks.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SANDŽAKA-SEDA
36300 NOVI PAZAR
7. JULI BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
AGENCIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RAZVOJA I UNAPREĐENJA REGIONALNOG RAZVOJA

TELEFON: (020) 332-700
E-mail: office@seda.org.rs
Sajt: www.seda.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
36300 NOVI PAZAR
28. NOVEMBRA BB

FILIJALA NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 318-319
Sajt: www.pio.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
36300 NOVI PAZAR
28. NOVEMBAR 120

FILIJALA ZA RAŠKI OKRUG, ISPOSTAVA NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 311-914
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
36300 NOVI PAZAR
7. JULA 17

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI NOVI PAZAR

INFO CENTAR: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU SRBIJE
36300 NOVI PAZAR
KOSANČIĆEVA GRADSKI STADION LOKAL 11

ODELJENJE STATISTIKE U NOVOM PAZARU

TELEFON: (020) 316-505
Sajt: www.stat.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMALD COMMERCE
36300 NOVI PAZAR
ČERKEZ MAHALA 2

DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

TELEFON: (020) 331-381

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAMOGRAD
36300 NOVI PAZAR
3. SANDŽAČKE BRIGADE BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE doo

TELEFON: (020) 373-783

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: