VIŠI SUD U NOVOM PAZARU
36300 NOVI PAZAR
ŽITNI TRG 16



CENTRALA: (020) 314-391
E-mail: uprava@np.vi.sud.rs
Sajt: www.np.vi.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOJIN POPOVIĆ-HOLDING
36300 NOVI PAZAR
MIHAJLA PUPINA 1

PREDUZEĆE PROIZVODNJU I TRGOVINU U STEČAJU

TELEFON: (020) 311-972

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VRBAK ND 2018
36300 NOVI PAZAR
37. SANDŽAČKE DIVIZIJE 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (020) 314-844
E-mail: office@hotelvrbaknd.com
Sajt: www.hotelvrbaknd.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
36300 NOVI PAZAR
AVNOJA BB

ADO BEOGRAD, FILIJALA NOVI PAZAR

TELEFON/TELEFAKS: (020) 333-340
E-mail: wso.novipazar@wiener.co.rs
Sajt: www.wiener.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WINSOFT
36300 NOVI PAZAR
8. MARTA 66

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA

TELEFON: (020) 420-600
E-mail: winsoft.mervan@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WINSOFT COMP
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 79

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PRODAJA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME, KONSULTANTSKE USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (020) 602-522
E-mail: abriz@winsoft.rs
Sajt: www.winsoft.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

WOBY HAUS
36300 NOVI PAZAR
ČERHEŠKA MAHALA BB

DOO ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT NOVI SAD
PRODAJA RUČNOG, ELEKTRIČNOG I BAŠTENSKOG ALATA, OPREME I PRIBORA

TELEFON: (020) 315-937
E-mail: novipazar@wobyhaus.co.rs
Sajt: www.wobyhaus.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZAVOD ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I UREĐENJE OPŠTINE NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
28. NOVEMBRA BB



TELEFON: (020) 335-040

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZDRAVSTVENI CENTAR NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
VIŠEGRADSKA 1



TELEFON: (020) 313-829

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐULOVIĆ RU - COM
36300 NOVI PAZAR
STANE BAČANIN 15

PRIVATNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU ĐULOVIĆ-RUSTEM KOMPANIJA DOO

TELEFON: (020) 331-857
E-mail: info@djulovic-ru.com
Sajt: www.djulovic-ru.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ĐURUMLIJA
36300 NOVI PAZAR
GENERALA ŽIVKOVIĆA BB

PEKARSKA RADNJA

MOBILNI TELEFON: 064 1866-636

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠEHER TRADE
36300 NOVI PAZAR
GENERALA ŽIVKOVIĆA 262

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE DOO
PROIZVODNJA ŽIČANOG JEZGRA I JOGI DUŠEKA

TELEFON/TELEFAKS: (020) 386-091

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE
36300 NOVI PAZAR
VUKA KARADŽIĆA BB



TELEFON: (020) 312-799
E-mail: skolazadizajnnp@yahoo.com
Sajt: www.skolazadizajn.edu.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: