AGRO-RAS
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE 232

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (020) 5311-990

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AGROINVEST FOND
36300 NOVI PAZAR
ŽITNI TRG BB

DRUŠTVO ZA KONSALTING I MENADŽMENT DOO BEOGRAD, POSLOVNICA NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 5100-124
E-mail: novi-pazar@agroinvest.org
Sajt: www.agroinvest.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AIK BANKA
36300 NOVI PAZAR
STEVANA NEMANJE BB

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD, EKSPOZITURA NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 333-910
Sajt: www.aikbanka.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKS EXPRESS KURIR
36300 NOVI PAZAR
MUR BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO ŠABAC, REGIONALNI CENTAR NOVI PAZAR
KOMPANIJA ZA PRIJEM, PREVOZ I ISPORUKA PAKETA I POŠILJKI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

TELEFON/TELEFAKS: (020) 381-573
E-mail: novipazar@aks-sabac.com
Sajt: www.aks-sabac.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AKSA
36300 NOVI PAZAR
ČERKEZ MAHALA 2

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE DOO BEOGRAD, PRODAVNICA NOVI PAZAR
PRODAJA PROIZVODA ZA BEBE I MALU DECU

TELEFON: (020) 311-212
Sajt: www.aksa.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALFA M
36300 NOVI PAZAR
MUR BB

DOO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE

TELEFON: (020) 386-522

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ALMIRA COMERC
36300 NOVI PAZAR
POBRĐE BB

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (020) 5312-426
E-mail: almirakomerc@yahoo.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AMSS
36300 NOVI PAZAR
SAVE KOVAČEVIĆA BB

DOO ZA PRUŽANJE SVIH VRSTA USLUGA U OBLASTI SAOBRAĆAJA BEOGRAD, PJ NOVI PAZAR

TELEFON: (020) 317-479
Sajt: www.amss.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

APOTEKA GALAFARM
36300 NOVI PAZAR
DUBROVAČKA 106TELEFON: (020) 5323-249

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUDIO BM
36300 NOVI PAZAR
VIŠEGRADSKA 53

DOO NOVI SAD, PJ NOVI PAZAR
SERVIS I TRGOVINA SLUŠNIM APARATIMA I PRATEĆIM PRIBOROM

TELEFON: (020) 518-214
Sajt: www.audiobm.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUDIOVOX
36300 NOVI PAZAR
KOMPLEKS JEZERO I SPRAT

PREDUZEĆE ZA IZRADU I PROMET ORTOPEDSKIH POMAGALA DOO BEOGRAD, PREDSTAVNIŠTVO NOVI PAZAR
DISTRIBUCIJA SLUŠNIH APARATA OTICON, AUDIOLOŠKE OPREME INTERACOUSTIC, TRAHEOSTOMATSKIH KANILA FAHL, IMPLANT SISTEMA OTICON MEDICAL I POMOĆNIH SLUŠNIH UREĐAJA PHONICEAR

TELEFON/TELEFAKS: (020) 323-877
Sajt: www.slusni-aparati.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO CENTAR LAĐAR
36300 NOVI PAZAR
NASELJE PILARETA BB

AC LAĐAR 2015 DOO
TEHNIČKI PREGLED, REGISTRACIJA VOZILA, OSIGURANJE, ZELENI KARTON

TELEFON: (020) 357-357
E-mail: office@ladjar.rs
Sajt: www.ladjar.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO FABO
36300 NOVI PAZAR
NASELJE MUR BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
OVLAŠĆENI DILER I SERVISER VOZILA MARKE VOLKSWAGEN

TELEFON/TELEFAKS: (020) 390-300
Sajt: www.autofabo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTO MOTO DRUŠTVO NOVI PAZAR
36300 NOVI PAZAR
SAVE KOVAČEVIĆA BBTELEFON: (020) 331-250

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

AUTOSTART
36300 NOVI PAZAR
GENERALA ŽIVKOVIĆA 326

DOO PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, PJ NOVI PAZAR
VELEPRODAJA I MALOPRODAJA AUTO DELOVA I ISPITNE OPREME

TELEFON/TELEFAKS: (020) 601-122
Sajt: www.autostart.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: