RM STUBICA
35250 PARAĆIN
STUBICA BB

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEŠOVITOM ROBOM DOO

TELEFON: (035) 541-181
E-mail: office@rmstubica.com
Sajt: www.rmstubica.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RTV KANAL M
35250 PARAĆIN
NEMANJINA BB

RADIO TELEVIZIJA DOO
U SASTAVU POSLOVNOG SISTEMA MIHAJLOVIĆ PARAĆIN

TELEFON: (035) 568-111
E-mail: rtv@mihajlovic.rs
Sajt: www.mihajlovic.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SC PN RENT COM
35250 PARAĆIN
NOVI GLAVIČKI PUT BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMAX MUSIC
35250 PARAĆIN
CARA DUŠANA 72

AGENCIJA ZA MUZIČKO - SCENSKE DELATNOSTI

TELEFON: (035) 568-616

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMPLEX
35250 PARAĆIN
CARICE MILICE 64-A

DOO ZA TRGOVINU I USLUGE TEMERIN, PJ PARAĆIN
UVOZ REZERVNIH DELOVA ZA KAMIONE I PRIKOLICE


TELEFON: (035) 8564-514
E-mail: simplex3@simplex.co.rs
Sajt: www.simplex.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SJAJ KOČINAC
35250 PARAĆIN
VIDOVDANSKA 30

USLUŽNO PROMETNO PREDUZEĆE DOO
AUTO SERVIS

TELEFON: (035) 567-198
E-mail: kocinac@eunet.rs
Sajt: www.sjajkocinac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPEKTAR INVEST
35250 PARAĆIN
VOJVODE MIŠIĆA 37

AD ZA INŽENJERING, GRAĐEVINARSTVO I PROMET

TELEFON: (035) 562-817

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPORTSKI CENTAR PARAĆIN
35250 PARAĆIN
TOME ŽIVANOVIĆA BB

SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR 7. JULI

CENTRALA: (035) 561-258
E-mail: direktor@scpn.rs
Sajt: www.scpn.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJA TOURS INTERNATIONAL
35250 PARAĆIN
TOME ŽIVANOVIĆA 37

DOO PREDUZEĆE ZA SAOBRAĆAJNE I TURISTIČKE USLUGE BEOGRAD, POSLOVNICA PARAĆIN

TELEFON: (035) 571-882
E-mail: sti_pn@srbija-tours.com
Sajt: www.srbija-tours.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
35250 PARAĆIN
SAVE KOVAČEVIĆA 1-A

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO JUŽNI KUČAJ DESPOTOVAC, ŠUMSKA UPRAVA PARAĆIN

TELEFON: (035) 563-611
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRPSKA FABRIKA STAKLA
35250 PARAĆIN
13. OKTOBRA 1-3

AKCIONARSKO DRUŠTVO

TELEFON: (035) 572-622
E-mail: marketing@srpskafabrikastakla.com
Sajt: www.srpskafabrikastakla.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ST MEDIA
35250 PARAĆIN
KRALJA MILUTINA B-2/19

AGENCIJA ZA IZNAJMLJIVANJE BILBORDA

TELEFON: (035) 567-438
E-mail: tomastojadinovic@gmail.com
Sajt: www.stmedia.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STS METAL SISTEM
35250 PARAĆIN
SUTJESKA 31

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRIZVODNJU I TRGOVINU METALNIH KONSTRUKCIJA DOO

TELEFON/TELEFAKS: (035) 564-561
E-mail: info@stsmetalsistem.co.rs
Sajt: www.stsmetalsistem.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SVETLOST
35250 PARAĆIN
VOJVODE MIŠIĆA 23

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (035) 567-357
E-mail: svetlostpn@gmail.com
Sajt: www.svetlost.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEKSTIL
35250 PARAĆIN
CARICE MILICE 2

TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO


E-mail: tekstil.office@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: