NIK-ELEKTRO
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 338

PROIZVODNO-PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO
PROJEKTOVANJE, IZRADA I MONTAŽA ELEKTROINSTALACIJA, GROMOBRANSKIH INSTALACIJA, VIDEO NADZORA, ALARMNIH I PROTIVPOŽARNIH SISTEMA ZAŠTITE

TELEFON: (012) 334-342
Sajt: www.nikelektro.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NLB KOMERCIJALNA BANKA
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 240

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA PETROVAC NA MLAVI

TELEFON: (012) 331-275
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

NOLEX
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 246

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE, EKSPORT-IMPORT DOO

BOSCH SERVIS: 063 228-442

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 165CENTRALA: (012) 332-722
E-mail: info@petrovacnamlavi.rs
Sajt: www.petrovacnamlavi.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U POŽAREVCU
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 159

SUDSKA JEDINICA U PETROVCU

TELEFON: (012) 331-260
Sajt: www.po.os.sud.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERIĆ MEDIKAL
12300 PETROVAC NA MLAVI
8. OKTOBAR 2

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO POŽAREVAC
PROIZVODNJA, UVOZ, VELEPRODAJA I MALOPRODAJA MEDICINSKIH SREDSTAVA

MOBILNI TELEFON: 066 6550-652
E-mail: np@peric-medikal.rs
Sajt: www.peric-medikal.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PERIĆ-MP
12300 PETROVAC NA MLAVI
BATE BULIĆA BB TC STIG LOKAL 12

AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I POSLOVNE USLUGE

TELEFON/TELEFAKS: (012) 332-527
E-mail: peric.mp@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PET VET LEK
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 68

VETERINARSKA STANICA DOO RAŠANAC

TELEFON: (012) 327-701

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PETROVAC
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 238

PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DOO

TELEFON: (012) 332-654

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 165

EKSPOZITURA PETROVAC

TELEFON: (012) 333-029
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 157

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PETROVAC

TELEFON: (012) 331-221
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U POŽAREVCU
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 159

ODELJENJE SUDA U PETROVCU NA MLAVI

TELEFON: (012) 331-141
E-mail: odprpetrovac@open.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

RAZVIGOR
12300 PETROVAC NA MLAVI
PETRA DOBRNJCA 5

PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO PREDUZEĆE DOO

TELEFON: (012) 327-332

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
12300 PETROVAC NA MLAVI
8. OKTOBRA 2

FILIJALA ZA BRANIČEVSKI OKRUG, ISPOSTAVA PETROVAC

TELEFON: (012) 331-180
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
12300 PETROVAC NA MLAVI
SRPSKIH VLADARA 161

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PETROVAC

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: