SPORTSKI CENTAR PIROT
18300 PIROT
TAKOVSKA 24TELEFON/TELEFAKS: (010) 320-311
E-mail: scpirot@gmail.com
Sajt: www.scpirot.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
18300 PIROT
SRPSKIH VLADARA 6

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO PIROT

TELEFON: (010) 342-475
E-mail: sgpirot@srbijasume.rs
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

STAKON
18300 PIROT
SAVE KOVAČEVIĆA 27-A

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU KOŽNE KONFEKCIJE

TELEFON: (010) 336-684

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
18300 PIROT
ĆIRILA I METODIJA 1-A

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA PIROT

SERVIS TEHNIČKE PODRŠKE I PRIJAVA SMETNJI: (010) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEVIZIJA PI KANAL
18300 PIROT
MITE GAGE 10

DOO P KANAL PIROT
RADIO TELEVIZIJSKA AKTIVNOST, TELEKOMUNIKACIJE, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA I ISPITIVANJE JAVNOG MNJENJA, USLUGE REKLAME I PROPAGANDE

TELEFON: (010) 313-833
E-mail: office@rtvpicanal.com
Sajt: www.picanal.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEVIZIJA PIROT
18300 PIROT
BRANKA RADIČEVIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
REGIONALNA TELEVIZIJA

TELEFON: (010) 313-800
E-mail: office@tvpirot.rs
Sajt: www.tvpirot.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMO NIKOLIĆ
18300 PIROT
KAPETANA KARANOVIĆA 30

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE DOO
GRAĐEVINSKI MATERIJALI I PRATEĆA OPREMA

TELEFON/TELEFAKS: (010) 344-965
E-mail: termonikolic@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TI-CAR TRGOVINE
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 213

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU DOO

TELEFON: (010) 306-240
Sajt: www.tigar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR INCON
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 197

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I KONSALTING DOO
PRUŽANJE KOMPLETNIH USLUGA U OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

TELEFON: (010) 306-182
E-mail: incon@tigar.com
Sajt: www.incon.tigar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR INTER RISK
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 213

DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU DOO

TELEFON: (010) 304-807
E-mail: interrisk@tigar.com
Sajt: www.tigar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR OBEZBEĐENJE
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 213

PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE USLUGA U OBLASTI FIZIČKOG OBEZBEĐENJA I ZAŠTITE OD POŽARA DOO

TELEFON: (010) 304-285
E-mail: tigar.obezbedjenje@tigar.com
Sajt: www.tigar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR POSLOVNI SERVIS
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 213

PREDUZEĆE ZA PRUŽANJE USLUGA DOO
ORGANIZACIJA TRANSPORTA, DISTRIBUCIJA ROBE U MEĐUNARODNOM I DOMAĆEM SAOBRAĆAJU, PREVOZ ROBE

TELEFON: (010) 306-140
Sajt: www.tigar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR TYRES
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 213

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU GUMA DOO U SASTAVU MICHELIN GRUPE
PROIZVODNJA PUTNIČKIH, POLUTERETNIH, SKUTER I UNUTRAŠNJIH GUMA


TELEFON: (010) 2157-000
E-mail: office.serbia@michelin.rs
Sajt: www.michelin.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIGAR UGOSTITELJSTVO
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 213

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE USLUGA DOO

TELEFON: (010) 304-410
Sajt: www.tigar.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOPLOTA
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA 252

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO DOO

TELEFON: (010) 313-964
E-mail: toplotapirot@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: