INKOM TRADE
18300 PIROT
DRAGOLJUBA MILENKOVIĆA 26

SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA
ŠRAFOVSKA ROBA I OKOVI, BOJE I LAKOVI, ELEKTRIČNI ALATA, MOTORNA ULJA

TELEFON/TELEFAKS: (010) 332-242

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ISTORIJSKI ARHIV U PIROTU
18300 PIROT
SRPSKIH VLADARA 130TELEFON: (010) 320-952
E-mail: iapirot@medianis.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNI BELEŽNIK ĐORĐE PETROVIĆ
18300 PIROT
PREDRAGA BOŠKOVIĆA 11 LOKAL 4TELEFON: (010) 310-045

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNI IZVRŠITELJ ANA KOSTIĆ MIŠKOVIĆ
18300 PIROT
DRAGOLJUBA MILENKOVIĆA 26/9TELEFON: (010) 311-645
E-mail: izvrsitelj.ana.pirot@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JAVNI IZVRŠITELJ SAŠA STANKOVIĆ
18300 PIROT
SRPSKIH VALADARA 94/ITELEFON: (010) 310-015
E-mail: izvrsitelj.sasa.pirot@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

JUPITER
18300 PIROT
NIKOLE PAŠIĆA BB

EXPORT-IMPORT PREDUZEĆE DOO


TELEFON: (010) 347-203

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KALE
18300 PIROT
VOJVODE MOMČILA 57-A

DOO USLUŽNO PREDUZEĆE
SALON TAPETA, SALON KERAMIKE, STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (010) 323-740
E-mail: kale91@open.telekom.rs
Sajt: www.kalepirot.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KALISKO
18300 PIROT
OMLADINSKIH BRIGADA 15

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO

TELEFON: (010) 310-335
E-mail: kalisko@tsbest.net

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KAMENOREZAČKA RADNJA MIJIĆ BOŽIDAR
18300 PIROT
GRADIŠNIČKI PUT 40

RADNJA ZA OBRADU KAMENA, IZVOĐENJE I PROJEKTOVANJE

TELEFON: (010) 312-762

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMERCIJALNA BANKA
18300 PIROT
TRG OSLOBOĐENJA 15-A

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA PIROT

TELEFON: (010) 311-235
Sajt: www.kombank.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOMUNALAC
18300 PIROT
VOJVODE MIŠIĆA 50

JAVNO PREDUZEĆE
GRADSKA ČISTOĆA, ZELENILO, PIJACE, TRANSPORT, GROBLJE

TELEFON: (010) 341-170
E-mail: komunalac.pirot@mts.rs
Sajt: www.komunalacpirot.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KONIT INŽENJERING PLUS
18300 PIROT
SLAVONSKA 16

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE DOO
IZGRADNJA STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA

TELEFON: (010) 336-723

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KOSTIĆ
18300 PIROT
VOJVODE MOMČILA 5

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET, USLUGE, EKSPORT-IMPORT DOO

TELEFON: (010) 337-555
E-mail: dookostic@ptt.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

KROLUKS
18300 PIROT
VOJVODE MIŠIĆA BB

DOO OTKUP I RECIKLAŽA SEKUNDARNIH SIROVINA METALA: GVOŽĐA, BAKRA, MESINGA, ČELIKA, OLOVA, PROHROMA. LIMA I SVIH OBOJENIH METALA

TELEFON/TELEFAKS: (010) 2340-808
E-mail: kroluks@mts.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

LIMAPLAST
18300 PIROT
LAVA TOLSTOJA 1/2

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO

TELEFON/TELEFAKS: (010) 336-976
E-mail: limaplast@eunet.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: