TEHNIKA
31210 POŽEGA
VASE PELAGIĆA 6

DOO PREDUZEĆE

TELEFON: (031) 3816-451

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
31210 POŽEGA
KRALJA PETRA I 2

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA POŽEGA

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (031) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEVIZIJA POŽEGA
31210 POŽEGA
VOJVODE MIŠIĆA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (031) 811-425
Sajt: www.tvpozega.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMOENERGETIKA ARMATURE
31210 POŽEGA
KNJAZA MILOŠA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA ARMATURA I OPREME ZA PROCESNU INDUSTRIJU: ODVAJAČI KONDENZATA-KONDENZ LONCI, VENTILI SIGURNOSTI I REGULACIONI VENTILI

TELEFON/TELEFAKS: (031) 715-094
E-mail: office@termoenergetika.rs
Sajt: www.termoenergetika.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERMORAD GROUP
31210 POŽEGA
ČESTOBRODICA BB

DOO ZA PROIZVODNJU ELEKTROUREĐAJA, PROMET I USLUGE
PROIZVODNJA BOJLERA, EKSPANZIONIH I HIDROFORSKIH POSUDA I INOX DIMNJAKA

TELEFON: (031) 3819-150
E-mail: office@termorad.rs
Sajt: www.termorad.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TORNIK
31210 POŽEGA
PIONIRSKA 5

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO

TELEFON: (031) 3816-174

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE POŽEGA
31210 POŽEGA
TRG SLOBODE 3TELEFON/TELEFAKS: (031) 714-650
E-mail: topoz@mts.rs
Sajt: www.topoz.org.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ULJARICE-MORAVA
31210 POŽEGA
GOROBILJE BB

DOO PREDUZEĆE ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KOOPERACIJU GOROBILJE

TELEFON: (031) 814-370

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNICREDIT BANK SRBIJA
31210 POŽEGA
KRALJA ALEKSANDRA 2

AD BEOGRAD, EKSPOZITURA POŽEGA

TELEFON: (031) 3825-235
Sajt: www.unicreditbank.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UNIMIG
31210 POŽEGA
GOROBILJE BB

PREDUZEĆE DOO BEOGRAD

TELEFON: (031) 721-386

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
31210 POŽEGA

CARINSKI REFERAT POŽEGA

TELEFON/TELEFAKS: (031) 812-887
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETOKOMERC
31210 POŽEGA
VOJVODE MIŠIĆA 56

DOO PREDUZEĆE ZA VETERINARSKE USLUGE

TELEFON: (031) 823-308

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VOĆE-COMMERCE
31210 POŽEGA
USTANIČKA 1

PRIVATNO PREDUZEĆE ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT

TELEFON: (031) 714-471

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BLAGAJA
31210 POŽEGA
VOJVODE MIŠIĆA 84TELEFON: (031) 812-244

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠAPTOVIĆ
31210 POŽEGA
GOROBILJE BB

DOO PRODAJA I SERVIS POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE, MOTOKULTIVATORA, TRAKTORA, KOSAČICA, MOTORNIH TESTERA, TRIMERA...
GENERALNI ZASTUPNIK ZA SRBIJU PROIZVODNOG PROGRAMA TPS LABINPROGRES I LOMBARDINI KOHLER COMPANY, OVLAŠĆENI DISTRIBUTER I SERVISER SVIH PROIZVODA MARKE HUSQVARNA

TELEFON: (031) 721-223
E-mail: saptovic@verat.net
Sajt: www.saptovicdoo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: