PREŠEVO
17523 PREŠEVO
SELJAMI HALAČI BB

PREDUZEĆE ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DOO
STOVARIŠTE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

TELEFON: (017) 660-094

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PRO TEAM
17523 PREŠEVO
GRANIČNI PRELAZ ČUKARKA

PREDUZEĆE ZA MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD-DOBANOVCI, PJ GRANIČNI PRELAZ PREŠEVO

TELEFON/TELEFAKS: (017) 7666-070
E-mail: presevo@tproteam.com
Sajt: www.tproteam.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
17523 PREŠEVO
VASE SMAJEVIĆA BB

FILIJALA ZA PČINJSKI OKRUG, ISPOSTAVA PREŠEVO

TELEFON: (017) 669-132
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
17523 PREŠEVO
MARŠALA TITA 42

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PREŠEVO

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SABA BELČA
17523 PREŠEVO
SALVADORA ALJENDEA 22

PRIVATNO TRGO-GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE SABA-BELČADOO
PROIZVODNJA I PRODAJA DROBLJENOG KAMENOG AGREGATA RAZNIH GRANULACIJA, BETONSKE GALANTERIJE, ASFALTA, BETONA, ASFALTIRANJE PUTEVA I AUTOPUTEVA

TELEFON: (017) 664-580
E-mail: office@sababelca.rs
Sajt: www.sababelca.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE
17523 PREŠEVO
15. NOVEMBAR 68

AD ZA OSIGURANJE BEOGRAD, ŠALTER PREŠEVO

TELEFON/TELEFAKS: (017) 660-114
Sajt: www.sava-osiguranje.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SIMPO
17523 PREŠEVO
15. NOVEMBRA BB

AKCIONARSKO DRUŠTVO VRANJE, OUTLET PRODAVNICA PREŠEVO
PROIZVODNJA I PROMET NAMEŠTAJA

TELEFON: (017) 660-640
Sajt: www.simpo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TEKSTIL
17523 PREŠEVO
RAMIZA SADIKUA 37

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, EXPORT-IMPORT OD

TELEFON: (017) 669-680

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TIR COMMERCE
17523 PREŠEVO
AUTOPUT BB GRANIČNI PRELAZ

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I ŠPEDICIJU DOO BEOGRAD

TELEFON: (017) 7666-004
Sajt: www.tir-commerce.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TOBLER-SKELE
17523 PREŠEVO
SELO RAJINCE

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DOO
PROIZVODNJA, PRODAJA I IZNAJMLJIVANJE GRAĐEVINSKIH SKELA

MOBILNI TELEFON: 062 268-305
E-mail: tobler@tobler-skele.com
Sajt: www.tobler-skele.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRANSPORTŠPED
17523 PREŠEVO

DOO ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU ŠPEDICIJU I JAVNA SKLADIŠTA BEOGRAD, POSLOVNICA PREŠEVO

TELEFON: (017) 7666-027
Sajt: www.transportsped.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

UPRAVA CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE
17523 PREŠEVO
GRANIČNI PRELAZ

CARINSKA ISPOSTAVA PREŠEVO

TELEFON/TELEFAKS: (017) 7666-036
Sajt: www.carina.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PREŠEVO
17523 PREŠEVO
18. NOVEMBAR BBUPRAVA: (017) 660-115

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŠKOLOVIZIJA
17523 PREŠEVO
MIRATOVAC BB

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU OBRAZOVNOG TV PROGRAMA DOOInformacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

ŽELEZNICE SRBIJE
17523 PREŠEVO
ŽELEZNIČKA STANICA BB

AD BEOGRAD, ŽELEZNIČKA STANICA

TELEFON: (017) 664-420

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: