POLIESTER KOMPONENTE
31330 PRIBOJ
4. PRIBOJSKE ČETE 44

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODI U OBLASTI PREVOZNIH SREDSTAVA, SAOBRAĆAJA, POLJOPRIVREDE I DRUGIH

TELEFON: (033) 2445-132
E-mail: komponente@poliester.rs
Sajt: www.poliesterpriboj.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POLJOPROMET
31330 PRIBOJ
RIFATA BURDŽEVIĆA BB

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA

TELEFON: (033) 455-118

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
31330 PRIBOJ
FAPOV TRG 2

EKSPOZITURA PRIBOJ

TELEFON: (033) 445-441
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
31330 PRIBOJ

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA PRIBOJ

POŠTA 1, NEMANJINA 60: (033) 445-695
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PREKRŠAJNI SUD U PRIJEPOLJU
31330 PRIBOJ
LIMSKA 25

ODELJENJE SUDA U PRIBOJU

TELEFON/TELEFAKS: (033) 445-454

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

R-2 PLUS
31330 PRIBOJ
NEMANJINA 57

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU , PROIZVODNJU I USLUGE DOO

TELEFON: (033) 445-752

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REFISA BALKAN
31330 PRIBOJ
RAČA BB SLOBODNA ZONA

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO
PROIZVODNJA PLASTIČNIH KOMPONENTI ZA ŠINSKA VOZILA

TELEFON: (033) 2449-232
E-mail: office@refisabalkan.rs
Sajt: www.refisa.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
31330 PRIBOJ
DRAGOLJUBA SAVIĆA 41

FILIJALA ZA ZLATIBORSKI OKRUG, ISPOSTAVA PRIBOJ

TELEFON: (033) 452-248
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
31330 PRIBOJ
12. JANUARA 108-A

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI PRIBOJ

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SLOBODNA ZONA PRIBOJ
31330 PRIBOJ
SLOBODNA ZONA RAČA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 2449-181
E-mail: sz.priboj@gmail.com
Sajt: www.freezonepriboj.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SPORTSKI CENTAR PRIBOJ
31330 PRIBOJ
RADMILA LAVRENČIĆA 1

USTANOVA ZA FIZIČKU KULTURU

TELEFON/TELEFAKS: (033) 2452-076
E-mail: sportskicentarpriboj@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

SRBIJAŠUME
31330 PRIBOJ
DRAGOLJUBA SAVIĆA 3

JAVNO PREDUZEĆE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA BEOGRAD, ŠUMSKO GAZDINSTVO PRIJEPOLJE, ŠUMSKA UPRAVA PRIBOJ

TELEFON: (033) 451-096
Sajt: www.srbijasume.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
31330 PRIBOJ
NEMANJINA 60

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA PRIBOJ

KORISNIČKI SERVIS ZA POSLOVNE KORISNIKE: 064 -795
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TERME 36.6
31330 PRIBOJ
PRIBOJSKA BANJA BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 2448-500
E-mail: info@pribojskabanja.co.rs
Sajt: www.pribojskabanja.co.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TISA
31330 PRIBOJ
NEMANJINA 9

PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (033) 2454-659

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: