OPŠTINA REKOVAC
35260 REKOVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 2TELEFON: (035) 8411-070
Sajt: www.rekovac.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

OSNOVNI SUD U JAGODINI
35260 REKOVAC
SLAĐANA LUKIĆA BB

SUDSKA JEDINICA U REKOVCU

TELEFON: (035) 8411-057

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

PORESKA UPRAVA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE
35260 REKOVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 2

EKSPOZITURA REKOVAC

TELEFON: (035) 8411-520
Sajt: www.poreskauprava.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

POŠTA SRBIJE
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 30

JP PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA, POŠTA REKOVAC

TELEFON: (035) 8411-110
Sajt: www.posta.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
35260 REKOVAC
GLAVNA BB

FILIJALA ZA POMORAVSKI OKRUG, ISPOSTAVA REKOVAC

TELEFON: (035) 8411-518
Sajt: www.rfzo.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD
35260 REKOVAC
SVETOZARA MARKOVIĆA 2

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI REKOVAC

INFO TELEFON: (011) 6355-600
Sajt: www.rgz.gov.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TELEKOM SRBIJA
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 30

AD PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE BEOGRAD, POSLOVNICA REKOVAC

SERVIS ZA PRIJAVU SMETNJI I KORISNIČKU PODRŠKU: (035) 19-771
Sajt: www.telekom.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TRIFUN DISTILLERY
35260 REKOVAC
DRAGOVO BB

PRIVREDNO DRUŠTVO DOO

TELEFON: (035) 242-515
E-mail: dragan.kostic@trifundistillery.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE REKOVAC
35260 REKOVAC
KRALJA PETRA I 56TELEFON: (035) 8411-900
E-mail: turist.orgrk@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VETERINARSKA STANICA REKOVAC
35260 REKOVAC
MILOJA MILOJEVIĆA BB

DOO REKOVAC

TELEFON: (035) 8710-216

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma:

VINEX GROZD
35260 REKOVAC
BELUŠIĆ BB

PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE DOO
VINARIJA VINEX LEVAČKI GROZD

TELEFON: (035) 280-453
E-mail: vinex@ptt.rs
Sajt: www.vinex.rs

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: