VRELA
36310 SJENICA
MILORADA JOVANOVIĆA BB

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

TELEFON: (020) 744-077
E-mail: jkpvrela@gmail.com

Informacije o delatnostima koje obavlja ova firma: